Példabeszédek könyve

Az életbölcsességre és a kegyességre vonatkozó tanítások

23 Mikor az uralkodóval ülsz le enni,

szorgosan figyelj arra, mi van előtted.

2 Kést tegyél a torkodra,

ha mértéktelen vagy.

3 Ne kívánd csemegéit, mert csalétek az.

4 Ne fáradozz azon, hogy meggazdagodj,

az ilyen megfontolástól állj el.

5 Amint szemet vetsz rá, már el is tűnik előled,

mert hirtelen olyan szárnya támad,

mint a sasnak, és elrepül az ég felé!

6 Ne egyél az irigy tekintetű étkéből,

és ne kívánd csemegéit!

7 Mert olyan ő, mint aki

számolgatja magában a falatot:

„Egyél és igyál!” – mondja neked,

de még sincs jóakarattal hozzád.*

8 Falatodat, amelyet megettél, kihányod,

és ékes beszédedet csak hiába vesztegeted.

9 A bolond füle hallatára ne beszélj,

mert megveti szavaid bölcsességét.

10 Ne mozdítsd el a régi határt,

és az árva mezejébe ne kapj bele,

11 mert megváltójuk erős:

ő perli ügyüket veled!

12 Add szívedet az erkölcsi tanításra

és füledet a bölcs beszédekre.

13 Ne vond meg a gyermektől a fenyítést:

ha megvered vesszővel, nem hal bele.

14 Mert megvered ugyan vesszővel,

de lelkét kiragadod a Seolból.

15 Fiam, ha bölcs lesz a szíved,

az én szívem is örül.

16 És vigadoznak veséim,

ha ajkad igazat szól.

17 Ne irigykedjék szíved a bűnösökre,

hanem az Úr félelmében maradj meg mindennap.

18 Mert biztosan van jövendő,

és reménységed nem semmisül meg.

19 Hallgass rám, fiam, légy bölcs,

és őrizd meg szívedet ezen az úton.

20 Ne légy a bor mellett dőzsölők között,

sem azok között, akik a húsevésben tobzódnak.

21 Mert a részeges és tobzódó elszegényedik,

és rongyokba öltöztet a sok alvás.

22 Hallgass apádra, aki téged nemzett,

és ne vesd meg anyádat, mikor megöregszik.

23 Szerezz igazságot,

és el ne add; sem a bölcsességet,

az erkölcsöt és értelmet.

24 Igen örül az igaznak az apja,

és aki bölcset nemzett, örvendezik neki.

25 Vigadjon apád és anyád,

és örvendezzen, aki szült téged.

26 Add nekem, fiam, a szívedet,

és tartsd szemed előtt útjaimat!

27 Mert mély verem a parázna asszony,

és szűk kút az idegen asszony.

28 Leselkedik, mint a tolvaj,

és szaporítja az emberek közt a hitetleneket.

29 Kinek jaj? Kinek baj?

Ki veszekedik? Kinek van panasza?

Ki kap ok nélkül sebeket?

Kinek a szemei vörösek?

30 Azoknak, akik borral mulatnak,

akik a jó bor kóstolására igyekeznek.

31 Ne nézd a bort, milyen vörös színt játszik,

mint mutatja csillogását a pohárban,

mert könnyen lecsúszik az,

32 és végül megmar, mint a kígyó,

megcsíp, mint a mérges kígyó.

33 Zavaros dolgokat lát majd szemed,

és szíved bolondokat beszél.

34 Olyan leszel,

mint aki a tenger közepén fekszik,

és mint aki az árbócfa tetején van.

35 Ütöttek, de nem fájt nekem,

vertek, de nem éreztem!

Amikor fölébredek, folytatom,

újra csak ezt keresem.