Példabeszédek könyve

A bölcs és az oktalan életfolytatás

13 A bölcs fiú enged apja intésének,

de a csúfoló nem ad helyt a dorgálásnak.

2 Szájának gyümölcséből lakik jól az ember,

a hitetlen pedig erőszakért kiált.

3 Aki féken tartja száját, megtartja önmagát;

aki nagyra nyitja száját, romlására lesz az annak.

4 A rest lelkében kívánság támad, de hiába,

a szorgalmasok lelke azonban bővelkedik.

5 A hamis beszédet gyűlöli az igaz,

az istentelen pedig mocskol és gyaláz.

6 Az igazság megőrzi azt, aki útjában feddhetetlen,

az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.

7 Van, aki gazdagnak mutatja magát,

holott semmije sincsen,

más pedig szegénynek tetteti magát,

holott nagy vagyona van.

8 Az ember életének váltsága lehet gazdagsága,

de a szegény nem hall fenyegetést.

9 Az igazak világossága vígan ég,

de az istentelenek mécsese kialszik.

10 A kevélységből csak háborúság lesz,

de bölcsesség van azoknál, akik elfogadják a tanácsot.

11 A hamisan szerzett vagyon elfolyik,

aki pedig saját kezével gyűjt, gyarapítja azt.

12 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet,

de élet fája a beteljesült kívánság.

13 Aki az igét megveti, romlására lesz az annak,

de aki féli a parancsolatot, megkapja jutalmát.

14 A bölcs tanítás élet forrása

a halál tőrének elkerülésére.

15 A bölcs belátás kedvessé tesz,

de rögös a hitetlenek útja.*

16 Minden eszes ember bölcsen cselekszik,

a bolond pedig bolondságát terjeszti.

17 A gonosz követ bajba jut,

a hűséges követ azonban gyógyulást hoz.

18 Szegénység és gyalázat lesz azon,

aki megveti a feddést,

de tisztelik azt,

aki megfogadja az intést.

19 A beteljesült kívánság

gyönyörűséges a léleknek,

de a bolondoknak iszonyat

elhagyni a gonoszt.

20 Aki a bölcsekkel jár, bölcs lesz,

aki pedig a bolondok társa lesz, az romlásra jut.

21 A bűnösöket üldözi a szerencsétlenség,

az igazaknak pedig jóval fizet Isten.

22 A jó ember örökséget hagy unokáinak,

a bűnös vagyona pedig az igaz számára van eltéve.

23 Bőséges eledelük lesz a szegényeknek az új szántáson,

de van, akit tönkretesz a törvénytelenség.*

24 Aki visszatartja vesszejét, gyűlöli a fiát;

aki pedig szereti, ha kell, megfenyíti.

25 Az igaz jóllakásig eszik,

az istentelenek hasa pedig szűkölködik.