Példabeszédek könyve

12 A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól,

de a gonosz embert kárhoztatja ő.

2 Nem erősödik meg az ember istentelensége révén,

az igazaknak pedig nem mozdul ki a gyökerük.

3 A derék asszony koronája férjének,

de mint csontjaiban a rothadás, olyan a szégyentelen.

4 Az igazak gondolatai helyesek,

de az istentelenek tanácsa félrevezető.

5 Az istentelenek beszédei vér után leselkednek,

az igazakat azonban megszabadítja szájuk.

6 Leomlanak az istentelenek és odalesznek,

az igazak háza pedig megáll.

7 Értelmessége szerint dicsérik a férfit,

de aki kiforgatja a szavakat, azt megutálják.

8 Jobb annak, akit kevésre tartanak,

de szolgája van,

mint annak, aki fölmagasztalja magát,

de kenyérszűkében van.

9 Az igaz jószága érzését is ismeri,

az istentelenek szíve azonban kegyetlen.

10 Aki műveli a földjét, annak elegendő eledele lesz,

aki pedig hiábavalóságokat követ, az bolond.

11 Az istentelen a gonoszsággal ejtett zsákmányt kívánja,

de az igaznak gyökere gyümölcsöt terem.

12 A gonoszt csapdába ejtik vétkes ajkai,

de az igaz megmenekül a nyomorúságból.

13 Szája gyümölcséből elégedik meg az ember jóval,

és keze munkája megtérül neki.

14 A bolondnak útja helyes a maga szemében,

de aki elfogadja a tanácsot, az bölcs.

15 A bolond haragját azonnal fölismerik,

az értelmes pedig elrejti szégyenét.

16 Aki igazat szól, felfedi az igazságot,

a hamis tanú pedig álnokul beszél.

17 A meggondolatlan szavak

szúrnak, mint a tőrdöfés,

de a bölcsek nyelve orvosság.

18 Az igazmondó ajak mindvégig állhatatos,

a hazug nyelv pedig csak egy szempillantásig.

19 Álnokság van a gonoszat forralók szívében,

de akik békességet tanácsolnak, azokéban vigasság.

20 Nem éri bántás az igazat,

de az istentelenek tele vannak nyavalyával.

21 Utálatos az Úr szemében a hazug ajak,

de a hűségesekben gyönyörködik.

22 Az eszes ember elrejti a tudását,

a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot.

23 A szorgalmasok keze uralkodik,

a rest viszont rabszolga lesz.

24 Szívének aggódása lesújtja az embert,

a jó szó pedig megvidámítja.

25 Útba igazítja felebarátját az igaz,

de az istenteleneket eltévelyíti útjuk.*

26 Nem süti meg a rest a maga fogta vadat,

de a serény embernek drága kincse van.*

27 Az igazság útján élet van,

de a téves ösvény halálba visz.