Példabeszédek könyve

Lemúél beszéde

31 Lemúél király beszédei, prófécia, melyre anyja tanította.

2 Mit mondjak, fiam,

méhem gyermeke, fogadalmam fia?

3 Erődet ne add az asszonyoknak,

és útjaidat a királyok vesztére törőknek.

4 Távol legyen a királyoktól, ó, Lemúél,

távol legyen a királyoktól a borivás

és az uralkodóktól a részegítő ital kívánása.

5 Mert amikor iszik,

elfelejtkezik a törvényekről,

és elferdíti a nyomorult igazságát.

6 Adjátok a részegítő italt a veszendőnek

és a bort a megkeseredett szívűeknek!

7 Igyék, hogy megfeledkezzék szegénységéről,

és nyavalyájára ne emlékezzék többé.

8 Nyisd meg szádat a némáért

és azokért, akik veszedelemben vannak.

9 Nyisd meg szádat, igazságosan ítélj,

és képviseld a szegény és szűkölködő ügyét!

10 Derék asszonyt kicsoda találhat?

Értéke fölülmúlja az igazgyöngyét.

11 Bízik benne férjének szíve,

és vagyona nem fogy el.

12 Javát keresi, nem pedig a kárát

élete minden napján.

13 Előteremti a gyapjút vagy a lent,

és jókedvűen dolgozik keze.

14 Hasonló a kereskedők hajóihoz,

jó messziről is elhozza az eledelt.

15 Fölkel még éjjel, enni ad háza népének,

és szolgálóleányainak is a maguk részét.

16 Mező után néz, és megveszi,

keze munkájával szőlőt ültet.

17 Derekát erővel övezi föl,

és megerősíti karjait.

18 Látja, hogy hasznos a munkája,

éjjel sem alszik el lámpása.

19 Kezét a fonókerékre teszi,

és kezével az orsót fogja.

20 Tenyerét megnyitja a szegény előtt,

és kezét nyújtja a szűkölködőnek.

21 Nem félti háza népét a hótól,

mert egész háza népe

meleg gyapjúba öltözött.

22 Szőnyegeket sző magának,

patyolat és bíbor az öltözete.

23 Ismerik férjét a kapukban,

mikor együtt ül a tartomány véneivel.

24 Gyolcsot sző és eladja,

és övet is ad el a kereskedőnek.

25 Erő és ékesség a ruhája;

vidáman néz a holnap elé.

26 Szája bölcsességre nyílik,

és kedves tanítás van a nyelvén.

27 Vigyáz háza népe dolgaira,

és nem eszi a lustaság kenyerét.

28 Fölkelnek a fiai, és boldognak mondják,

férje is dicséri őt:

29 Sok leány végez derék munkát,

de te felülmúlod mindnyájukat!

30 Csalárd a kedvesség

és hiábavaló a szépség,

de az Urat félő asszony

dicséretet szerez magának!

31 Ismerjétek el keze munkájának gyümölcsét,

és tettei dicsérjék őt a kapukban.