Jób könyve

Bildád megfeddi Jóbot Isten elleni zúgolódásáért

8 Ekkor így felelt a súahi Bildád:

2 Meddig szólsz még efféléket,

és meddig lesz még sebes szél szád beszéde?

3 Elferdíti-e Isten az ítéletet,

avagy kiforgatja-e a Mindenható az igazságot?

4 Ha fiaid vétkeztek ellene,

gonoszságuk miatt vetette el őket.

5 De ha te Istent keresed,

és a Mindenhatóhoz könyörögsz bocsánatért,

6 ha tiszta és becsületes vagy,

akkor bizonyosan pártodra áll,

és békességessé teszi hajlékodat igazságodért.

7 És ha kezdetben szegény voltál,

ezután naggyá leszel.

8 Mert kérdezd csak meg az előző nemzedéket,

és vedd fontolóra, amit atyáik kutattak föl!

9 Mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit sem tudunk,

mert napjaink olyanok, mint az árnyék e földön.

10 Nem tanítanak-e azok téged?

Nem mondják-e el neked, és nem szívükből szólnak-e?

11 Felnövekedik-e a káka mocsár nélkül,

megnyúlik-e a sás víz nélkül?

12 Még gyenge korában, ha nem is szakítják ki,

minden fűnél hamarabb elszárad.

13 Ilyen az ösvényük mindazoknak, akik elfeledkeznek Istenről,

így vész el a képmutatók reménysége.

14 Szétfoszlik bizakodásuk,

és bizodalmuk olyan lesz, mint a pókháló.

15 Házára támaszkodik, és nem áll meg;

belekapaszkodik, és nem marad meg.

16 Ha bőven kap nedvességet a napfényen,

indája túlnő a kerítésen.

17 Gyökerei átfonódnak a kőhalmon,

átfúródnak a sziklarétegen.

18 Ám ha kiirtják helyéről,

még az is megtagadja őt: Nem láttalak!

19 Íme, ez az ő pályájának öröme!*

Utána más hajt ki a földből.

20 Bizony, nem veti meg Isten az ártatlant,

és a gonoszoknak nem ad előmenetelt.

21 Megtölti még szádat nevetéssel

és ajkaidat vigassággal.

22 Gyűlölőid szégyenbe öltöznek,

és a gonoszok sátra megsemmisül.