Jób könyve

Jób szerint Istennek szabadságában áll, hogy az igaz embert is sanyargassa

12 Erre Jób így felelt:

2 Bizonyára ti magatok vagytok a nép,

és veletek kihal a bölcsesség!

3 Nekem is van annyi eszem, mint nektek,

és nem vagyok alábbvaló nálatok.

Ki ne tudna ilyesféléket?

4 Saját barátaim kikacagnak,

pedig Istenhez kiáltok,

és ő meghallgat engem.

Mégis kikacagják az igazat és az ártatlant!

5 A szerencsétlen megvetendő,

gondolja a jólétben élő;

ez vár azokra, akiknek roskadozik a lábuk.

6 A pusztítók sátrai nyugalomban vannak;

biztonságban élnek, akik ingerlik Istent,

és kezükben hordják istenüket.*

7 Kérdezd csak meg az állatokat, majd megtanítanak,

és az ég madarait, azok is megmondják neked.

8 Vagy beszélj a földdel, majd az is tanít téged,

és a tenger halai is elbeszélik neked.

9 Melyik nem tudja mindezek közül,

hogy az Úr keze tette mindezt?

10 Kezében van minden élőlény élete

és minden egyes ember lelke.

11 Hát nem a fül vizsgálja-e meg a szavakat,

és nem az íny kóstolja-e meg az ételt?

12 Az öregemberek bölcsek-e,

és a hosszú élettel jár-e az értelem?

13 Őnála van a bölcsesség és a hatalom,

övé a tanács és az értelem.

14 Íme, amit ő leront, az nem épül föl.

Ha bezár valakit, az ki nem jut onnan.

15 Ha elrekeszti a vizeket, kiszárad minden;

ha kiereszti, felforgatják a földet.

16 Őnála van az erő és a győzelem;

övé a tévelygő és aki tévelygésbe visz.

17 Tanácsadókat tévútra visz,

és bírákat tesz bolonddá.

18 Királyok bilincseit nyitja meg,

és övet köt a derekukra.

19 A papokat tévútra viszi,

és a hatalmasokat megbuktatja.

20 A megbízhatóktól megvonja a szót,

és a vénektől elveszi az ítélettételt.

21 Szégyent zúdít az előkelőkre,

és a hatalmasok övét meglazítja.

22 Feltárja a sötét és mélységes titkokat,

és a sűrű sötétséget is napvilágra hozza.

23 Nemzeteket tesz naggyá, majd elveszíti őket;

népeket terjeszt ki messzire, azután elűzi őket.

24 Elveszi a föld népe vezetőinek az eszét,

és úttalan pusztában hagyja bujdosni őket.

25 Fény nélküli sötétben tapogatóznak,

és hagyja, hogy tántorogjanak, mint a részegek.