Jób könyve

Jób megcáfolja Bildád beszédét, és dicséri Isten mindenható bölcsességét

26 Jób erre így felelt:

2 Segítettél-e az erőtlennek,

és megtámasztottad-e a tehetetlen karját?

3 Adtál-e jó tanácsot a tudatlannak,

és tanúságát adtad-e értelmed gazdagságának?

4 Ki által beszéltél,

és kinek a lelke szólt belőled?

5 Megremegnek a holtak,

akik a vizek alatt laknak, azoknak lakóival együtt.

6 A Seol mezítelen őelőtte,

és leplezetlen a holtak országa.

7 Ő terjesztette ki az északot az üresség fölé,

és ő függesztette a földet a semmi fölé.

8 Ő köti felhőibe a vizeket úgy,

hogy a felhő ne hasadjon meg alattuk.

9 Ő rejti el királyi székét,

felhőt terjesztve ki fölötte.

10 Ő szabott határt a víz színe fölé,

ahol a világosság és a sötétség találkozik.

11 Fenyegetéseitől meginognak

és megrendülnek az egek oszlopai.

12 Erejével felriasztja a tengert,

és bölcsességével megtöri ráhábot.

13 Leheletével fölékesíti az eget,

keze átdöfi a menekülő kígyót.

14 Íme, mindez csak útjának szegélye,

és mily csöndes szó az, amit meghallunk tőle!

Ám hatalmas mennydörgését ki érthetné meg?