Jób könyve

Jób magasztalja Isten bölcsességét, azt, ahogyan a világot vezérli

28 Bizony az ezüstnek bányája van,

az aranynak pedig helye, ahol tisztítják.

2 A vasat a földből hozzák elő,

a kőből pedig rezet olvasztanak.

3 Véget vet az ember a sötétségnek,

és sorra átkutatja a legtávolabbi zugban

és sűrű sötétségben levő köveket.

4 Aknát törnek távol a lakott helyektől;

lábak által elfelejtett helyeken függnek

és lengenek messze az emberektől.

5 A föld, amelyből kenyér terem,

alant olyan, mintha tűz formálta volna.

6 Köveiben zafír található,

göröngyeiben pedig arany van.*

7 Ösvényét nem ismeri a sas,

a sólyom szeme sem látja azt.

8 Nem járnak azon büszke vadak,

és oroszlán sem lépked rajta.

9 Ráveti kezét az ember a kovakőre,

a hegyek tövét is kiforgatja.

10 A sziklákban tárnákat hasít,

és minden drága dolgot meglát a szeme.

11 Eltömi a szivárgó ereket,

az elrejtett dolgot pedig napvilágra hozza.

12 De a bölcsesség hol található,

és az értelemnek hol van lelőhelye?

13 Halandó nem ismeri értékét,

az élők földjén az nem található.

14 A mélység azt mondja: Nincsen bennem.

A tenger így szól: Nálam sincsen.

15 Nem szerezhető meg színaranyért,

árát ezüstben nem lehet kimérni.

16 Nem lehet megvenni Ófír aranyával,

sem drága ónixszal vagy zafírral.

17 Nem ér föl vele az arany és az üveg,

aranyedényekért el nem cserélhető.

18 Korall és kristály nem is említhető;

a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.

19 Nem ér föl vele a Kúsból való topáz,

színarannyal meg sem fizethető.

20 Honnan jön tehát a bölcsesség,

és hol van az értelem lelőhelye?

21 Rejtve van az minden élő szeme elől,

az ég madarai elől is el van fedve.

22 A halál és a pusztulás azt mondja:

Csak hírét hallottuk fülünkkel!

23 Isten tudja az ahhoz vezető utat,

ő ismeri annak helyét.

24 Mert ő ellát a föld határáig,

mindent lát szeme az ég alatt.

25 Amikor a szelet súlyossá tette,

és a vizek mértékét megszabta;

26 amikor meghatározta az eső rendjét

és a mennydörgő viharfelhők útját:

27 akkor megtekintette és felmérte, alkalmazta

és felül is vizsgálta a bölcsességet.

28 Az embernek pedig azt mondta:

Íme, az Úr félelme a bölcsesség,

és a gonosztól való eltávolodás az értelem.