Jób könyve

Isten hatalmát példázza a behemót

40 Ekkor az Úr így szólt Jóbnak a forgószélből:

2 Rajta, övezd föl derekadat férfiasan!

Én kérdezlek, te pedig taníts engem!

3 Vajon semmivé teheted-e az én igazságomat;

kárhoztathatsz-e engem azért, hogy te légy igaz?

4 Van-e olyan a karod, mint Istené,

mennydörgő hangon szólsz-e, mint ő?

5 Ékesítsd csak föl magad fenséggel és méltósággal.

Ruházd föl magadat ékességgel és dicsőséggel!

6 Öntsd ki haragod tüzét,

láss meg minden kevélyt, és alázd meg őket!

7 Láss meg minden kevélyt, és törd meg őket,

és tipord el helyükön a gonoszokat.

8 Rejtsd el mindnyájukat a porba,

arcukat fedd be mélységes sötéttel.

9 Akkor én is dicsőítlek,

mert jobbod téged megsegített!

10 Nézd csak a behemótot:

én teremtettem, mint téged is;

fűvel él, mint az ökör!

11 Nézd csak, milyen erős a dereka,

és milyen erősek hasizmai!

12 Hajlítja farkát, mint valami cédrust,

combjának inai egymásba fonódnak.

13 Csontjai érccsövek,

lábszárai olyanok, mint a vasrudak.

14 Isten alkotásainak remeke ez.

Alkotója fegyvert is adott neki.

15 A hegyek adnak neki terményt,

és a mező minden vadja ott játszadozik.

16 Lótuszbokrok alatt hever,

a nádasok és mocsarak búvóhelyein.

17 Elfedi őt a lótuszbokrok árnya,

körülveszik a folyóparti füzek.

18 Ha árad is a folyó, nem nyugtalankodik;

biztonságban van, még ha szájáig érne is a Jordán.

19 Elfoghatják-e őt szemtől szemben,

vagy átfúrhatják-e az orrát?