Jób könyve

Isten maga áll elő, hogy meggyőzze Jóbot hatalmáról, bölcsességéről és irgalmáról

38 Ekkor így felelt az Úr Jóbnak a forgószélből:

2 Ki akarja elhomályosítani az örök rendet

tudatlan beszédével?

3 Nosza, övezd föl derekadat férfiasan,

én majd kérdezlek, te meg taníts engem!

4 Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem?

Mondd meg, ha tudsz valami okosat!

5 Ki határozta meg méreteit, ugyan tudod-e?

Ki feszített ki fölötte mérőzsinórt?

6 Mire alapozták oszlopait,

és ki helyezte el sarokkövét,

7 amikor együtt vigadoztak a hajnalcsillagok,

és ujjongtak az istenfiak?

8 Kicsoda zárta el ajtókkal a tengert,

amikor előtűnt, és kijött a föld gyomrából;

9 amikor felhőbe öltöztettem

és sűrű homállyal takartam be;

10 amikor megszabtam határait,

zárat és ajtókat helyeztem rá,

11 és azt mondtam: „Eddig jöjj, és ne tovább;

ez itt ellenáll kevély habjaidnak!”?

12 Parancsoltál-e a reggelnek, amióta élsz?

Vajon te adtál-e helyet a hajnalnak,

13 hogy belefogóddzék a föld széleibe,

és lerázza róla a gonoszokat?

14 Átváltozik, mint agyag a pecsét alatt,

és úgy áll elő a föld, mint aki felöltözött.

15 Így veszi el a gonoszoktól a világosságot,

és összetöri a fölemelt kart.

16 Eljutottál-e a tenger forrásáig,

bejártad-e a mélység alját?

17 Megnyíltak-e előtted a halál kapui;

a halál árnyékának kapuit láttad-e?

18 Áttekintetted-e a föld szélességét?

Mondd meg mindezt, ha tudod!

19 Melyik út visz oda, ahol a világosság lakik,

és a sötétségnek hol van a helye?

20 Vissza tudod-e vinni határai közé,

ismered-e a házába vezető utat?

21 Tudod te ezt, hiszen akkor születtél;

napjaid száma igen nagy!

22 Eljutottál-e a hó raktárához,

vagy a jégeső raktárát láttad-e?

23 Fenntartottam azt a szükség idejére,

a harc és a háború napjára.

24 Melyik út vezet oda, ahol szétoszlik a világosság,

és honnan terjed szét a keleti szél a földön?

25 Ki hasított nyílást a záporesőnek

és utat a mennydörgő villámnak,

26 hogy lehulljon az ember nélküli földre,

a pusztaságra, ahol senki sincsen;

27 hogy megitasson pusztát, sivatagot,

és hogy zsenge füvet sarjasszon?

28 Van-e atyja az esőnek,

és vajon ki nemzette a harmat cseppjeit?

29 Kinek méhéből jött elő a jég,

és ki szülte az ég daráját,

30 amikor megkeményednek a vizek, úgy, mint egy kő,

és bezárul a mélység színe?

31 Összekötheted-e a Fiastyúk szálait,

vagy a Kaszáscsillag köteleit megoldhatod-e?

32 Az állatöv csillagait előhozhatod-e a maguk idejében,

a Göncölszekeret forgathatod-e fiaival együtt?*

33 Ismered-e az ég törvényeit,

vagy te határozod-e meg uralmát a földön?

34 Fölhat-e hangod a felhőkig,

hogy vizek áradata borítson el téged?

35 Kibocsáthatod-e útjukra a villámokat,

és mondják-e neked, hogy itt vagyunk?

36 Ki helyezett bölcsességet a sötét felhőkbe,

és az égi jelenségeknek ki adott értelmet?*

37 Ki számlálta meg a felhőket bölcsességében,

és ki üríti ki az ég tömlőit,

38 ha megkeményedik a föld, mint a rög,

és összetapadnak a göröngyök?