Jeremiás próféta könyve

Bárúk megdorgálása és vigasztalása

45 Ez az a szó, amelyet Jeremiás próféta mondott Bárúknak, Nérijjá fiának, amikor ő irattekercsre írta e beszédeket Jeremiás diktálása után Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendejében: 2 Azt mondja az Úr, Izráel Istene rólad, Bárúk: 3 Ezt mondtad: Jaj nekem most, mert az Úr a bánatomhoz még fájdalmat is adott; elfáradtam a sóhajtozásban, és nem találok nyugalmat! 4 Ezt mondd neki: Azt mondja az Úr: Íme, amit fölépítettem, azt most lerontom, és amit elültettem, azt kiszaggatom az egész országban. 5 És te nagy dolgokat kívánsz magadnak? Ne kívánj; mert íme, veszedelmet bocsátok minden testre – ezt mondja az Úr –, de életedet ajándékul adom neked mindenütt, ahol csak jársz.