Jeremiás próféta könyve

Hananjá Jeremiásnak támad

28 Abban az esztendőben, Cidkijjá, Júda királya uralkodásának a kezdetén,* a negyedik esztendőben, az ötödik hónapban azt mondta nekem az Úr házában a Gibeónból való Hananjá próféta, Azzúr fia a papok és az egész nép szeme előtt: 2 Azt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Eltöröm a babiloni király jármát. 3 Két esztendő múlva visszahozom e helyre az Úr házának minden edényét, amelyet elvitt innen Nebukadneccar babiloni király, és bevitt Babilonba. 4 És visszahozom erre a helyre Jekonját, Jójákimnak, Júda királyának a fiát és mindazokat a júdabeli foglyokat, akiket elvittek Babilonba – ezt mondja az Úr –, mert eltöröm a babiloni király jármát.

5 Akkor azt mondta Jeremiás próféta Hananjá prófétának a papok és az egész nép szeme előtt, akik ott álltak az Úr házában; 6 ezt mondta Jeremiás próféta: Úgy legyen, cselekedjék úgy az Úr, teljesítse be az Úr a beszédedet, amellyel azt prófétáltad, hogy az Úr házának edényeit és minden foglyot visszahoznak Babilonból e helyre! 7 Mindazonáltal halld csak e beszédet, amelyet az egész nép füle hallatára neked mondok: 8 A próféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, sok ország ellen és nagy királyságok ellen, háborúról, veszedelemről és dögvészről prófétáltak. 9 Arról a prófétáról, aki békességről prófétál, úgy ismerhető föl, hogy valóban az Úr küldte-e, hogy beszéde beteljesedik-e.

10 Akkor Hananjá próféta levette a jármot Jeremiás próféta nyakáról, és széttörte. 11 És így szólt Hananjá az egész nép előtt: Azt mondja az Úr: Így töröm le Nebukadneccar babiloni király jármát két esztendő múlva minden nemzet nyakáról. Jeremiás próféta pedig elment a maga útjára.

12 És így szólt az Úr szava Jeremiáshoz, miután Hananjá próféta letörte a jármot Jeremiás próféta nyakáról: 13 Menj el, és ezt mondd Hananjának: Azt mondja az Úr: A fajármot eltörted, de vasjármot csináltál a helyébe. 14 Mert azt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Vasjármot vetek mindezeknek a nemzeteknek a nyakára, hogy Nebukadneccar babiloni királynak szolgáljanak, és szolgálni is fognak neki, sőt még a mezei állatokat is neki adom. 15 Majd azt mondta Jeremiás próféta Hananjá prófétának: Halld csak, Hananjá! Nem küldött téged az Úr, és te hazugsággal biztattad e népet. 16 Ezért így szól az Úr: Íme, elűzlek téged a föld színéről; meghalsz még ebben az esztendőben, mert pártütő módon szóltál az Úr ellen. 17 És meghalt Hananjá próféta még abban az esztendőben, a hetedik hónapban.