Mózes második könyve

A papi öltözetek készítése. A hajlék minden művének elkészítése

39 A kék, bíborpiros és karmazsin fonálból pedig ruhákat készítettek a szent helyen való szolgálatra. Áronnak is úgy készítették a szent ruhákat, amint az Úr parancsolta Mózesnek.

2 Az éfódot aranyból, kék, bíborpiros és karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból készítették. 3 Aranyból vékony lemezeket vertek, és fonalakká metélték, hogy műgonddal beledolgozzák a kék, bíborpiros, karmazsin és lenfonálba. 4 Összekötött vállkötőket készítettek hozzá, amelyeket két végükön kapcsoltak össze. 5 Az átkötő övet is, amely rajta volt, ugyanabból és ugyanúgy készítették, mint az éfódot: aranyból, kék, bíborpiros és karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, ahogy Mózesnek parancsolta az Úr.

6 Elkészítették azután az aranyfoglalatokba való ónixköveket is, és rávésték Izráel fiainak a nevét úgy, ahogy a pecsétvésők szokták. 7 És rátették őket az éfód vállkötőire az Izráel fiaira való emlékeztetés köveiként, amint az Úr parancsolta Mózesnek.

8 Műgonddal megcsinálták a hósent is, úgy, mint az éfódot: aranyból, kék, bíborpiros és karmazsin fonálból és sodrott lenből. 9 Négyzet alakú volt a hósen, és kétrétűre készítették. Egy arasz hosszú, egy arasz széles volt, kétrét hajtva. 10 Négy sor követ foglaltak bele, ilyen sorrendben: rubin, topáz és smaragd: az első sor. 11 A második sor: karbunkulus, zafír és gyémánt. 12 A harmadik sor: opál, agát és ametiszt. 13 A negyedik sor: krizolit, ónix és jáspis. Ezeket mind aranyfoglalatokba erősítették. 14 A kövek pedig Izráel fiainak nevei szerint voltak, a tizenkét névnek megfelelően. Mindegyik úgy volt metszve, mint a pecsétgyűrű, s mind a tizenkét nemzetség neve rajta volt. 15 A hósenre zsinórszerű láncot fontak színaranyból. 16 Azután csináltak két aranyfoglalatot és két aranykarikát. A két aranykarikát rátették a hósen két sarkára. 17 A két aranyfonatot pedig a hósen két sarkán levő két karikába fűzték. 18 A két fonat másik két végét odaerősítették a két foglalathoz, és az éfód vállkötőinek az előrészére tűzték. 19 Készítettek másik két aranykarikát is, és ráillesztették a hósen két sarkára, azon a szélén, amely befelé volt az éfód felől. 20 Csináltak még két aranykarikát, és az éfód két vállkötőjére tették alul, az elülső része felől, közel az összefűzéshez, az éfód öve fölött. 21 A hósent a karikáinál fogva odacsatolták az éfód karikáihoz kék zsinórral, hogy az éfód öve fölött legyen, és ne váljék el a hósen az éfódtól; amint az Úr parancsolta Mózesnek.

22 Az éfód palástját kék lenből, takácsmunkával készítették. 23 A palást közepén a nyak kivágása olyan volt, mint a páncélingé. Körben be volt szegve a nyílás, hogy el ne szakadjon. 24 A palást alsó szegélyére gránátalmákat készítettek kék, bíborpiros és karmazsinszínű sodrott fonálból. 25 Csengettyűket is készítettek színaranyból, és a csengettyűket a gránátalmák közé tették, a palást szegélyére, körös-körül a gránátalmák közé. 26 Csengettyű meg gránátalma, csengettyű meg gránátalma váltakozott a palást szegélyén körös-körül, hogy abban szolgáljanak, amint az Úr parancsolta Mózesnek.

27 Megcsinálták Áronnak és fiainak a lenköntösöket is, takácsmunkával. 28 A lensüveget is, a süveg ékességeit is lenből és a vászonnadrágokat sodrott lenből. 29 Az övet is sodrott lenfonálból és kék, bíborpiros és karmazsinszínű fonálból műgonddal kihímezve, amint az Úr parancsolta Mózesnek.

30 A szent koronához való lapot is megcsinálták színaranyból, és felírták rá a pecsétvéséssel: Szentség az Úrnak! 31 Kék zsinórt kötöttek rá, hogy felkössék vele a süveg elejére, amint az Úr parancsolta Mózesnek.

32 Így készítették el a gyülekezet sátrának, a hajléknak valamennyi munkáját. Izráel fiai teljesen úgy csináltak mindent, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek. 33 És bemutatták Mózesnek a hajlékot: a sátrat és egész fölszerelését, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait. 34 A vörösre festett, kosbőrökből készült takarót, a borzbőrökből készült takarót, a függőkárpitot 35 és a bizonyság ládáját, annak rúdjait és fedelét. 36 Az asztalt, minden edényét és a szent kenyeret. 37 A színarany mécsestartót, annak mécseit, a fölszereléshez való mécseket és minden hozzávalót a világítóolajjal együtt. 38 Az aranyoltárt, a kenet olaját, a fűszerekből készített füstölőszereket és a sátor bejáratának függönyét. 39 A rézoltárt és annak rézrostélyát, rúdjait és minden edényét, a mosdómedencét és annak állványát. 40 Az udvar szőnyegfalait, oszlopait, talpait. Az udvar kapujára való függönyt, annak köteleit és cövekeit és a hajlék szolgálatára való minden eszközt a gyülekezet sátránál. 41 A díszes ruhákat a szent helyen végzendő szolgálathoz, a szent ruhákat, Áronnak és fiainak papi ruháit. 42 Ahogy az Úr parancsolta Mózesnek, minden munkát pontosan úgy végeztek el Izráel fiai. 43 Megtekintette Mózes az egész munkát, és íme, elkészült az; úgy készítették el, ahogy az Úr parancsolta. Mózes ezért megáldotta őket.