Mózes második könyve

A papi felszentelés módja. A mindennapi áldozatok

29 Ezt cselekedd velük, amikor felszenteled őket, hogy papjaim legyenek: Végy egy fiatal bikát és két hibátlan kost, 2 kovásztalan kenyeret és olajjal gyúrt kovásztalan kalácsokat meg olajjal kent kovásztalan lepényeket. Finom búzalisztből készítsd őket. 3 Tedd egy kosárba, és vidd föl a kosárban a bikával és a két kossal együtt. 4 Akkor Áront és fiait állítsd a gyülekezet sátrának ajtaja elé, és mosd meg őket vízzel. 5 Vedd a ruhákat, és öltöztesd fel Áront a köntösbe, az éfódhoz való palástba, az éfódba meg a hósenbe, és övezd föl őt az éfód övével. 6 Tedd a süveget is a fejére, és a szent koronát tedd a süvegre. 7 Vedd a kenetolajat, és töltsd a fejére; így kend föl őt. 8 A fiait is állítsd elő, és öltöztesd föl őket a köntösökbe. 9 Övezd körül őket övvel, Áront és fiait, és tégy a fejükre süvegeket is, hogy övék legyen a papság, örök rendtartás szerint. Így iktasd be tisztébe Áront és fiait.

10 Azután állíttasd a bikát a gyülekezet sátra elé, és Áron és fiai tegyék a kezüket a bika fejére. 11 És vágd le a bikát az Úr előtt a gyülekezet sátrának ajtajánál. 12 Azután végy a bika véréből, és hintsd azt ujjaiddal az oltár szarvaira, a többi vért pedig töltsd az oltár aljára. 13 Vedd a kövérjéből mindazt, ami a belet fedi, és a májon levő hártyát és a két vesét is vedd a rajtuk levő kövérjével együtt, és füstölögtesd el az oltáron. 14 A bika húsát, bőrét és ganéját pedig égesd el a táboron kívül. Bűnért való áldozat az.

15 Vedd az egyik kost is, Áron és fiai pedig tegyék a kezüket a kos fejére. 16 Azután vágd le a kost, vedd a vérét, és hintsd körös-körül az oltárra. 17 A kost pedig vagdald tagjaira, mosd meg a belét és a lábszárait, és tedd rá a tagjaira és fejére. 18 Azután füstölögtesd el az egész kost az oltáron. Égőáldozat ez az Úrnak, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak. 19 Vedd a másik kost is, Áron és fiai pedig tegyék a kezüket a kos fejére. 20 Azután vágd le a kost, vegyél a véréből, és hintsd meg vele Áron fülcimpáját és fiainak jobb fülcimpáját és jobb kezük hüvelykujját és jobb lábuk hüvelykujját. A többi vért pedig hintsd körös-körül az oltárra. 21 Azután végy a vérből, amely az oltáron van, és a kenetolajból, és hintsd Áronra és ruháira, valamint a fiaira és a fiainak a ruháira, hogy szent legyen ő és az ő ruhái, és szentek legyenek a fiainak a ruhái is. 22 Azután vedd a kosból a kövérjét, a farkát és a belet borító kövérjét meg a máj hártyáját meg a két veséjét a rajtuk levő kövérjével és a jobb lapockát, mert felavatási kos ez. 23 Végy egy kenyeret és egy olajoskalácsot és egy lepényt is a kovásztalan kenyér kosarából, amely az Úr előtt van. 24 Tedd mindezt Áron kezébe és Áron fiainak a kezébe, és lóbáltasd meg ezeket az Úr előtt. 25 Azután vedd el ezeket a kezükből, és füstölögtesd el az oltáron az égőáldozat fölött, kedves illatul az Úr előtt. Az Úr tűzáldozata ez.

26 Vedd Áron felavatási kosának szegyét is, és lóbáld meg az Úr előtt. Azután az a te részed legyen. 27 Így szenteld meg a meglóbált szegyet és a felemelt lapockát, amelyet meglóbáltak, és amelyet fölemeltek Áronnak és fiainak felavatási kosából. 28 Legyen ez örökké Áronnak és fiainak része Izráel fiaitól. Mert felmutatott adomány ez, és felmutatott adomány legyen Izráel fiainak részéről az ő hálaáldozataikból, az Úrnak felmutatott adomány.

29 A szent öltözetek pedig, amelyek Áronéi, legyenek utána a fiaié. Azokban kenjék fel és azokban állítsák tisztségükbe őket. 30 Hét napon át öltözzék azokba az, aki a fiai közül őutána pap lesz, aki be fog menni a gyülekezet sátrába, hogy a szent helyen szolgáljon.

31 A felavatási kost pedig vedd, és főzd meg a húsát szent helyen. 32 A kos húsát és a kenyeret, amely a kosárban van, a gyülekezet sátrának ajtajánál egye meg Áron a fiaival együtt. 33 Ők egyék meg azokat, amik által az engesztelés történt, amikor tisztségükbe állították és fölszentelték őket. De idegen ne egyék belőlük, mert szentek azok! 34 Ha pedig valami megmarad az avatási húsból vagy a kenyérből reggelig, tűzzel égesd meg azt a maradékot. Ne egyék meg, mert szent az.

35 Áronnal és az ő fiaival tehát úgy cselekedj, ahogy megparancsoltam neked. Hét nap alatt állítsd őket tisztségükbe. 36 És naponként készíts bűn­áldozati bikát engesztelésül, és tisztítsd meg az oltárt, amikor engesztelő áldozatot végzel rajta, és kend meg, hogy megszenteltessék. 37 Hét napig végezz engesztelő áldozatot az oltáron. Szenteld meg azt, hogy felette igen szentséges legyen az oltár. Szent legyen minden, ami az oltárt érinti.

38 Ez az, amit áldoznod kell az oltáron: két egyesztendős bárányt mindennap szüntelen. 39 Az egyik bárányt reggel áldozd fel, a másik bárányt pedig este áldozd fel. 40 Az egyik bárányhoz végy egytized finomlisztet, egynegyed hín sajtolt olajjal összegyúrva. Italáldozatul pedig végy egynegyed hín bort. 41 A másik bárányt este áldozd fel. Ugyanazzal az étel- és italáldozattal készítsd azt, mint reggel, kedves illatul, tűzáldozatul az Úrnak. 42 Szüntelen égőáldozat legyen az köztetek nemzedékről nemzedékre a gyülekezet sátrának ajtajánál az Úr előtt, ahol megjelenek nektek, hogy veled ott szóljak. 43 Ott jelenek meg Izráel fiainak, és megszenteltetnek dicsőségem által. 44 Megszentelem a gyülekezet sátrát és az oltárt. Áront és fiait is megszentelem, hogy papjaim legyenek. 45 És Izráel fiai között lakom, és Istenük leszek. 46 Akkor megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük, aki kihoztam őket Egyiptom földjéről, hogy közöttük lakhassam; én, az Úr, az ő Istenük.