Mózes második könyve

Égőáldozati oltár, udvar, világítóolaj

27 Az oltárt akáciafából készítsd, öt könyök legyen a hossza és öt könyök a szélessége. Négyszögű legyen az oltár, a magassága három könyök. 2 Szarvakat is készíts a négy sarkára, vele egy darabból, és borítsd be rézzel. 3 Készíts hozzá fazekakat is a hamujának, hozzá való lapátokat, medencéket, villákat és serpenyőket. Minden hozzá való edényt rézből készíts. 4 Készíts hozzá hálószerű rézrostélyt is, és a háló négy sarkára csinálj rézkarikát. 5 Tedd az oltár pereme alá alulról úgy, hogy a háló az oltár közepéig érjen. 6 Készíts az oltárhoz akáciafa rudakat is, és borítsd be őket rézzel. 7 Dugják a rudakat a karikákba, és legyenek azok a rudak az oltár két oldalán, amikor hordozzák. 8 Üresre csináld azt deszkából úgy, ahogy a hegyen mutattam neked.

9 Készíts udvart is a hajléknak. Az udvar déli oldalához csinálj szőnyegeket sodrott lenből. Száz könyök legyen a hossza minden oldalának. 10 Húsz oszlopa és húsz réztalpa is legyen, és az oszlopok horgai és átkötői ezüstből legyenek. 11 Ugyanúgy készíts az északi oldalon, hosszában száz könyök hosszú szőnyeget, ahhoz húsz oszlopot, ezekhez húsz réztalpat és az oszlopok horgait és átkötőit ezüstből. 12 Az udvar nyugat felőli szélességéhez pedig ötven könyök szőnyeget, ahhoz tíz oszlopot és ezekhez tíz talpat. 13 Az udvar szélessége kelet felől is ötven könyök. 14 Tizenöt könyök szőnyeg legyen az egyik oldalról, ehhez három oszlop, ezekhez pedig három talp. 15 A másik oldalról is tizenöt könyök szőnyeg, ehhez három oszlop és ezekhez három talp. 16 Az udvar kapuján pedig húszkönyöknyi függöny legyen, kék, bíborpiros, karmazsinszínű és sodrott lenből hímezve, ehhez négy oszlop, ezekhez pedig négy talp legyen. 17 Az udvar minden oszlopát ezüst átkötők vegyék körül, horgaik ezüstből, talpaik pedig rézből legyenek. 18 Az udvar hossza száz könyök, a szélessége ötven-ötven, a magassága pedig öt könyök. Takarói sodrott lenből, talpai pedig rézből legyenek. 19 A hajlék minden edénye, amelyet bármilyen szolgálatban használnak, és minden szöge és az udvar minden szöge rézből legyen.

20 Te pedig parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpát gyújthassanak. 21 A gyülekezet sátrában, a függönyön kívül, amely a bizonyság előtt van, gondozzák azt Áron és fiai, estétől reggelig az Úr előtt. Örök rendtartás legyen ez minden nemzedéknél Izráel fiai között.