Mózes második könyve

A szent sátrat elkezdik építeni

36 Mózes tehát hívatta Becalélt, Oholíábot és mindazokat a bölcs férfiakat, akiknek elméjébe tudást adott az Úr, és mindazokat, akiket szívük arra indított, hogy részt vegyenek annak a munkának a végrehajtásában. 2 Átvették Mózestől mindazokat a felajánlott dolgokat, amelyeket Izráel fiai hoztak a szent hajlék fölépítéséhez. Azon túl is minden reggel hoztak önkéntes ajándékot. 3 Eljöttek tehát mindazok a hozzáértő emberek, akik a szent hajlék különféle munkáin dolgoztak, ki-ki a maga mesterségében, amivel foglalkozott. 4 Azt mondták Mózesnek: Többet hordott a nép ajándékba, mint amennyi az Úr által parancsolt munka elkészítéséhez szükséges. 5 Mózes ekkor parancsot adott ki, hogy vigyék hírül a táborban: se férfi, se asszony ezután ne készítsen semmiféle felajánlást a szent hajlék munkálataihoz! Ekkor abbahagyta a nép az ajándékhordást. 6 Mert az egész munka elvégzéséhez elég volt az adomány, még felesleg is maradt.

7 Az összes ott dolgozó bölcs szívű férfi együtt készítette a hajlékot. Tíz szőnyegből nagy hozzáértéssel készítették: kék, bíborpiros és karmazsinszínű sodrott lenből, rajta kerúbokkal. 8 Egy-egy szőnyeg hossza huszonnyolc könyök, szélessége négy könyök volt. Egyforma méretű volt minden szőnyeg. 9 Öt szőnyeget fűztek össze, és a másik öt szőnyeget is összefűzték egymással. 10 És az összefűzött szőnyegek közül a szélsőre kék hurkokat csináltak. Ugyanilyet készítettek a másik csoportban is a külső szőnyeg szélére. 11 Az egyik szőnyegre ötven hurkot csináltak, és ötven hurkot csináltak a másik szőnyeg szélén is, amelyik a másik csoportban volt. A hurkok egymással szemben voltak. 12 Ötven aranyhorgocskát is készítettek, és összefogták a szőnyegeket a horgocskákkal, egyiket a másikkal, és eggyé lett a hajlék.

13 Kecskeszőr szőnyegeket is készítettek, hogy tető legyen a hajlékon. Tizenegy ilyen szőnyeget csináltak. 14 Egy szőnyeg hossza harminc könyök és egy szőnyeg szélessége négy könyök volt. Azonos méretű volt a tizenegy szőnyeg. 15 Külön összefűztek még öt szőnyeget és külön hat szőnyeget is. 16 Ötven hurkot is készítettek a szőnyeg szélére, amely az összefűzött szőnyegek közül a szélén van. Ötven hurkot készítettek a szőnyeg szélére a másik csoportban is. 17 Készítettek ötven rézhorgocskát is a sátor összefűzésére, hogy eggyé legyen. 18 Takarót is készítettek a sátorra vörösre festett kosbőrökből és azonkívül egy takarót borzbőrökből.

19 Megcsinálták a deszkákat is a hajlékhoz akáciafából, és felállították őket. 20 A deszkák hossza tíz könyök, egy deszkának a szélessége pedig másfél könyök. 21 Egy deszkának két csapja volt, egyik a másiknak megfelelő. Így készítették a hajlék összes deszkáját. 22 A deszkákat pedig így osztották el a hajlékhoz: húsz deszkát a déli oldalon, dél felé. 23 A húsz deszka alá negyven ezüsttalpat készítettek; mindegyik deszka alá két talpat annak két csapja szerint. 24 A hajlék másik végébe, az északi oldalon szintén húsz deszkát készítettek. 25 Negyven ezüsttalpat készítettek alájuk, két talpat az egyik deszka alá, két talpat a másik deszka alá is. 26 A hajlék nyugati oldalához hat deszkát készítettek. 27 A hajlék sarkaira, a két oldalra pedig két deszkát tettek. 28 Alulról kezdve kettesével voltak, felül pedig egybe voltak fogva egy karikával. Így készítették mindkettőt a két sarkon. 29 Tehát nyolc deszka volt összesen, és azoknak tizenhat ezüsttalpuk volt: két-két talp egy-egy deszka alatt.

30 Reteszrudakat is készítettek akáciafából. Ötöt a hajlék egyik oldalának deszkáihoz, 31 öt reteszrudat a hajlék másik oldalának deszkáihoz és öt reteszrudat a hajlék nyugati oldalának deszkáihoz hátulról. 32 Elkészítették a középső reteszrudat is, hogy fusson végig a deszkák közepén. 33 A deszkákat pedig arannyal borították be. Aranyból készítették a reteszrudak gyűrűjéül szolgáló karikákat is, és a reteszrudakat is beborították arannyal. 34 Elkészítették a függönyt is kék, bíborpiros, karmazsinszínű és sodrott lenből, műgonddal beleszőtt kerúbokkal. 35 Készítettek hozzá négy oszlopot akáciafából, és beborították őket arannyal. A horgaik is aranyból voltak, és négy ezüsttalpat is öntöttek hozzá. 36 Kék, bíborpiros, karmazsinszínű és sodrott lenből hímzett függönyt készítettek a sátor bejáratára. 37 Öt oszlopot is csináltak hozzá horgokkal együtt. Az oszlopfőket és az összekötőket beborították arannyal, öt talpuk pedig rézből volt.