Mózes harmadik könyve

Áron első áldozata

9 A nyolcadik napon szólította Mózes Áront és fiait és Izráel véneit, 2 és azt mondta Áronnak: Végy egy fiatal bikaborjút bűnért való áldozatul és egy kost egészen elégő áldozatul! Hibátlanok legyenek, és vidd őket az Úr elé! 3 Izráel fiaihoz pedig így szólj: Vegyetek egy kecskebakot bűnért való áldozatul és egy esztendős borjút és bárányt egészen elégő áldozatul! Hibátlanok legyenek! 4 És egy ökröt és egy kost hálaáldozatul, hogy feláldozzátok az Úr előtt; és olajjal kevert ételáldozatot. Mert ma megjelenik nektek az Úr. 5 Elvitték tehát, amit Mózes parancsolt, a gyülekezet sátra elé, és odajárult az egész gyülekezet, és megállt ott az Úr előtt. 6 Azt mondta Mózes: Ez az a dolog, amelyet az Úr parancsolt. Cselekedjétek meg, és megjelenik nektek az Úr dicsősége. 7 Áronnak pedig azt mondta Mózes: Járulj az oltárhoz, és készítsd el a bűnért való áldozatodat és egészen elégő áldozatodat, és végezz engesztelést magadért és a népért. Készítsd el a nép áldozatát is, és végezz engesztelést értük is, amint megparancsolta az Úr.

8 Áron tehát az oltárhoz járult, és megölte a borjút önmagáért, bűnért való áldozatul. 9 Áron fiai pedig odavitték hozzá a vért, és ő bemártotta az ujját a vérbe, kent belőle az oltár szarvaira, a többi vért pedig kiöntötte az oltár aljához. 10 A kövérjét, a veséket és a máj hártyáját a bűnért való áldozatból elfüstölögtette az oltáron, amint az Úr parancsolta Mózesnek. 11 A húst és a bőrt pedig tűzzel égette meg a táboron kívül. 12 Azután megölte az egészen elégő áldozatot, Áron fiai pedig odavitték hozzá a vért, és ő elhintette körbe az oltáron. 13 Az egészen elégő áldozatot is odavitték hozzá darabonként, a fejével együtt, és elfüstölögtette az oltáron. 14 Megmosta a belet és a lábszárakat is, és elfüstölögtette az oltáron az egészen elégő áldozattal együtt.

15 Azután bemutatta a nép áldozatát. Vette ugyanis a bűnért való áldozat bakját, amely a népé, megölte és feláldozta bűnért való áldozatul, úgy, mint az előbbit. 16 Azután előhozta az egészen elégő áldozatot, és elkészítette azt szokás szerint. 17 A reggeli egészen elégő áldozaton kívül még előhozta az ételáldozatot is, és vett belőle egy teli marokkal, és elfüstölögtette az oltáron. 18 Azután megölte az ökröt és a kost hálaadó áldozatul a népért, és Áron fiai odavitték hozzá a vért, és elhintette azt az oltáron körös-körül. 19 Az ökörből és a kosból való kövérjéket pedig, a farkat, a béltakarót, a veséket és a máj hártyáját, 20 ezeket a kövérjéket odahelyezték a szegyekre, majd a kövérjéket elfüstölögtette az oltáron. 21 De a szegyeket és a jobb lapockát meglóbálta Áron az Úr előtt, amint Mózes parancsolta.

22 Azután felemelte a kezét Áron a nép felé, és megáldotta őket, majd lejött, miután elvégezte a bűnért való áldozatot, az egészen elégő áldozatot és a hálaáldozatot. 23 Bement Mózes és Áron a gyülekezet sátrába, azután kijöttek, és megáldották a népet, az Úr dicsősége pedig megjelent az egész népnek. 24 Ugyanis tűz jött ki az Úr elől, és megemésztette az oltáron az égőáldozatot és a kövérségeket. Látta ezt az egész nép, és ujjongtak, és arcra borultak.