Mózes harmadik könyve

A különböző ünnepek

23 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd el nekik, hogy melyek az Úr ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek, hogy szent gyülekezésetek legyen azokon a napokon. Ezek az én ünnepeim. 3 Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik napon a nyugalomnak, a szent gyülekezésnek szombatja van, semmi munkát ne végezzetek. Az Úr szombatja legyen az mindenütt, ahol laktok.

4 Ezek az Úr ünnepei, a szent gyülekezések, amelyekre megszabott idejükben kell összegyülekeznetek. 5 Az első hónapban, a hónap tizennegyedikén este van az Úr páskája. 6 E hónap tizenötödik napja pedig az Úr kovásztalan kenyerének ünnepe. Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret. 7 Az első napon szent gyülekezésetek legyen, semmi hétköznapi munkát ne végezzetek. 8 Hét napon át pedig tűzáldozatot áldozzatok az Úrnak. A hetedik napon is legyen szent gyülekezésetek, semmi hétköznapi munkát ne végezzetek.

9 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 10 Ezt mondd Izráel fiainak: Mikor bementek a földre, amelyet én adok nektek, és learatjátok vetését, aratásotok zsengéjének első kévéjét vigyétek a papnak. 11 Ő pedig mutassa fel a kévét az Úr előtt, hogy kedvesen fogadtassék érettetek. A szombat után következő napon mutassa fel azt a pap. 12 Amely napon pedig felmutatjátok a kévét, áldozzatok az Úrnak egy hibátlan, egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul. 13 Ahhoz pedig ételáldozatul kéttized efa finomlisztet, olajjal elegyítve, tűzáldozatul az Úrnak, kedves illatul. Italáldozatul pedig egy hín bornak a negyed­ré­szét. 14 Új kenyeret, pörkölt búzaszemeket és zsenge kalászokat pedig ne egyetek addig a napig, amíg be nem viszitek Istenetek áldozatát. Örök rendtartás ez nemzedékről nemzedékre minden lakóhelyeteken.

15 Számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet. 16 A hetedik hétre következő napig számláljatok ötven napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz. 17 Hozzatok föl lakóhelyetekről két kenyeret felmutatási áldozatul. Kéttized efa finomlisztből legyenek, kovásszal sütve, zsengéből való áldozatul az Úrnak. 18 A kenyérrel együtt pedig áldozzatok hét hibátlan, egyesztendős bárányt, egy bikaborjút és két kost. Legyenek ezek égőáldozatai az Úrnak, a hozzájuk tartozó étel- és italáldozatukkal együtt. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. 19 Készítsetek el egy kecskebakot is bűnért való áldozatul és két egyesztendős bárányt hálaadó áldozatul. 20 Mutassa fel azokat a pap a zsengékből való kenyérrel az Úr színe előtt a két báránnyal együtt. Az Úrnak szenteltek ezek, a papéi legyenek! 21 És hirdessétek ki, hogy ugyanazon a napon szent gyülekezés lesz, semmi hétköznapi foglalatosságot ne végezzetek. Örök rendelkezés legyen ez minden lakóhelyeteken nemzedékről nemzedékre.

22 Mikor pedig földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az elhullott gabonafejeket ne szedjétek föl! Hagyd azokat a nyomorultnak és a jövevénynek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

23 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 24 Ezt mondd Izráel fiainak: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel. 25 Semmi hétköznapi foglalatosságot ne végezzetek, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.

26 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 27 Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van. Szent gyülekezésetek legyen, tartóztassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak. 28 Semmiféle munkát ne végezzetek azon a napon, mert az engesztelés napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úrnak színe előtt, a ti Istenetek előtt. 29 Ha pedig valaki nem tartóztatja meg magát ezen a napon, irtassék ki népe közül. 30 Ha valaki valami munkát végez ezen a napon, elvesztem az ilyet népe közül. 31 Ne végezzetek semmiféle munkát akkor. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre minden lakóhelyeteken. 32 Ünnepek ünnepe ez nektek, tartóztassátok meg azért magatokat. A hónap kilencedikének estéjén, egyik estétől a másik estéig üljétek meg a ti ünnepeteket.

33 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 34 Ezt mondd Izráel fiainak: Ugyanennek a hetedik hónapnak tizenötödikén hét napig tartó sátrak ünnepe kezdődjék az Úrnak. 35 Az első napon szent gyülekezés legyen, semmiféle hétköznapi foglalatosságot ne végezzetek. 36 Hét napon át tűzáldozatot mutassatok be az Úrnak, a nyolcadik napon pedig szent gyülekezésetek legyen, és újra mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Berekesztő ünnep ez, semmi hétköznapi foglalatosságot ne végezzetek rajta.

37 Ezek az Úr ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek mint a szent gyülekezés alkalmait, hogy áldozzatok az Úrnak tűzáldozattal, egészen elégő áldozattal, ételáldozattal, véres- és italáldozattal, mindegyiket a maga napján; 38 az Úr szombatjain kívül, adományaitokon kívül, minden fogadalmon és minden önkéntes áldozaton kívül, amelyeket adni szoktatok az Úrnak.

39 Ugyancsak a hetedik hónap tizenötödik napján, amikor a föld termését betakarítjátok, az Úr ünnepét ünnepeljétek hét napig. Az első nap és a nyolcadik nap is a nyugalom napja legyen. 40 Vegyetek magatoknak az első napon egy szép fáról való gyümölcsöt,* pálmaágakat, sűrű levelű fa lombját és patak mellől való fűzfagallyakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt hét napig. 41 Így ünnepeljétek meg ezt az Úrnak ünnepeként minden esztendőben hét napig. Örök rendelkezés legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre. A hetedik hónapban ünnepeljétek ezt. 42 Sátrakban lakjatok hét napig, sátorban lakjék minden Izráelben született. 43 Hogy megtudják a ti nemzedékeitek, hogy sátrakban lakattam Izráel fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

44 Így szólt Mózes Izráel fiainak az Úr ünnepei felől.