Mózes harmadik könyve

Égőáldozatok

1 Akkor az Úr szólította Mózest, és így szólt hozzá a gyülekezet sátrából: 2 Beszélj Izráel fiaival, és mondd meg nekik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak, jószágotokból marhát és juhféléket áldozzatok.

3 Ha marhából áldozik egészen elégő áldozattal, hímmel és éppel áldozzon. A gyülekezet sátrának ajtajához vigye, hogy kedves legyen az Úrnak. 4 Tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy ez őérette kedvesen fogadtassék, és engesztelést szerezzen neki. 5 És ölje meg a marhát az Úr előtt; Áron fiai, a papok pedig vigyék föl a vért, és hintsék a vért körös-körül az oltárra, amely a gyülekezet sátrának bejáratánál van. 6 Azután nyúzza meg az égőáldozatot is, és vagdalja szét darabjaira. 7 Áron pap fiai pedig gyújtsanak tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre. 8 Azután Áron fiai, a papok rakják az oltár tüzén levő fára a tagokat, a fejet és a kövérjét. 9 A belét és lábszárait azonban mossák meg vízben, és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron, egészen elégő áldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.

10 Ha pedig a juhfélékből, bárányokból vagy kecskékből akar valaki áldozni égőáldozatul, hímmel és éppel áldozzon. 11 És az oltár északi oldalánál ölje meg az Úr előtt, Áron fiai, a papok pedig hintsék a vérét az oltárra körös-körül. 12 Azután vagdalja szét tagjaira a fejével és kövérjével együtt, a pap pedig rakja azokat a fára, amely az oltár tüzén van. 13 A belet és a lábszárakat azonban mossák meg vízben, a pap pedig áldozza fel az egészet, és füstölögtesse el az oltáron égőáldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.

14 Ha pedig valaki madárfélékből akar áldozni égőáldozatul az Úrnak, gerlicét vagy galambfiókát áldozzon. 15 És vigye azt a pap az oltárhoz, tekerje ki a nyakát, és füstölögtesse el az oltáron, a vérét pedig engedje ki az oltár peremére. 16 A begyét pedig tartalmával együtt vegye ki,* és vesse azt az oltár keleti oldalára, a hamu helyére. 17 Hasítsa meg a szárnyait, de ne szakítsa el egymástól, és füstölögtesse el azt a pap égőáldozatul az oltár tüzére rakott fán. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.