Mózes harmadik könyve

Vétekért való áldozatok és hálaáldozatok

7 Ez pedig a vétekért való áldozat törvénye. Igen szent ez is. 2 Azon a helyen, ahol megölik az egészen elégő áldozatot, ott öljék meg a vétekért való áldozatot is, és a vérét hintsék körös-körül az oltárra. 3 Az egész kövérjét áldozzák meg, a farkát is, és azt a kövérjét is, amely a belet takarja. 4 Szedjék ki a két veséjét a rajtuk levő kövérjével együtt, mely a vékonyánál van, és a májon levő hártyát is a vesékkel együtt. 5 Füstölögtesse el azokat a pap az oltáron tűzáldozatul az Úrnak. Vétekért való áldozat ez. 6 A papok közül minden férfi eheti azt; szent helyen egyék meg. Igen szent ez is. 7 Amilyen a bűnért való áldozat törvénye, olyan a vétekért való áldozaté is: azé a papé az, aki engesztelést szerez vele. 8 Ha a pap egészen elégő áldozatot áldoz valakiért, az égőáldozat bőre, amelyet áldoz, az övé legyen. 9 Minden ételáldozat is, amelyet kemencében sütnek, és minden, amit rostélyon vagy serpenyőben készítenek, azé a papé legyen, aki azt áldozta. 10 Az olajjal kevert és száraz ételáldozat is mind az Áron fiaié legyen közösen, egyiké úgy, mint a másiké.

11 Ez pedig a hálaáldozat törvénye, amelyet áldoznak az Úrnak. 12 Ha dicsőítésül áldozza azt valaki, a dicsőítés áldozatával együtt áldozzék olajjal gyúrt kovásztalan lepényeket, olajjal megkent kovásztalan pogácsákat és finomlisztből gyúrt, olajjal gyúrt lepényeket. 13 A lepényeken kívül kovászos kenyeret is vigyen áldozatul, dicsőítő hálaáldozatával együtt. 14 Mindezekből az áldozatokból áldozzék egyet-egyet az Úrnak bemutatott áldozatul, és legyen azé a papé, aki a hálaáldozat vérét elhinti. 15 Dicsőítő hálaáldozatának húsát az áldozat bemutatásának napján egyék meg, ne hagyjanak belőle reggelre. 16 Ha fogadásból vagy szabad akaratból áldozza valaki az ő áldozatát, amely napon áldozza azt, azon a napon egyék meg áldozatát. Ami pedig megmarad belőle, azt másnap egyék meg. 17 Ami pedig annak az áldozatnak a húsából ezután is megmarad, azt harmadnapon tűzzel égessék meg. 18 Mert ha hálaadó áldozatának húsából harmadnapon eszik valaki, nem lesz az kedves. Nem válik a javára annak, aki áldozta azt, sőt utálatos lesz. Aki eszik abból, hordozza vétségének terhét.

19 Azt a húst pedig, amely valami tisztátalanhoz ér, ne egyék meg, hanem tűzzel égessék meg. Ami egyébként a húst illeti, mindenki ehet húst, aki tiszta. 20 De az, aki a békeáldozat húsából eszik, amely az Úré, olyankor, amikor tisztátalan állapotban van: az ilyen ember gyomláltassék ki népe közül. 21 Ha valaki bármi tisztátalanhoz ér – tisztátalan emberhez vagy tisztátalan állathoz vagy akármihez, ami tisztátalan utálatosság –, és eszik a hálaáldozat húsából, amely az Úré, gyomláltassék ki az az ember népe közül.

22 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 23 Ezt mondd Izráel fiainak: „Az ökörnek, a báránynak és a kecskének semmi kövérjét meg ne egyétek! 24 Az elhullott vagy szétszaggatott állat kövérje bármire felhasználható, de enni meg ne egyétek! 25 Aki olyan állat kövérjéből eszik, amelyből tűzáldozatot visznek az Úrnak, az az ember gyomláltassék ki népe közül. 26 Semmiféle vért ne egyetek meg, bárhol lakjatok, se madár, se állat vérét! 27 Aki megeszik valamiféle vért, azt az embert ki kell gyomlálni népe közül.”

28 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 29 Ezt mondd Izráel fiainak: „Aki hálaáldozattal áldozik az Úrnak, maga vigye el az Úrnak szánt áldozatát az ő hálaáldozatából. 30 Saját kezével vigye az Úr tűzáldozatát. A kövérjét a szegyével együtt vigye el, a szegyét azért, hogy meglóbálják azt az Úr előtt. 31 A pap pedig füstölögtesse el azt a kövérjét az oltáron, a szegye pedig legyen Ároné és fiaié. 32 A jobb lapockát is a papnak adjátok a hálaadó áldozatból, hogy felmutassa. 33 Aki Áron fiai közül a hálaáldozat vérét és kövérjét áldozza, azé legyen a jobb lapocka. 34 Mert a meglóbált szegyet és a felmutatott lapockát elveszem Izráel fiaitól az ő hálaadó áldozataikból, és Áron papnak és fiainak adom azokat mint Izráel fiaitól örökre kiszabott részüket. 35 Ez Áronnak és fiainak részesedése az Úr tűzáldozataiból attól a naptól fogva, amelyen odaállította őket, hogy papi szolgálatot végezzenek az Úrnak. 36 Amelyik napon felkente őket az Úr, azt parancsolta, hogy ezt adják nekik Izráel fiai örökre kiszabott részül, nemzedékről nemzedékre.”

37 Ez az egészen elégő áldozatnak, az ételáldozatnak, a bűnért és a vétekért való áldozatnak, a felavatási áldozatnak és a hálaáldozatnak a törvénye, 38 amelyet az Úr parancsolt Mózesnek a Sínai-hegyen, amely napon azt parancsolta Izráel fiainak, hogy áldozzanak az Úrnak a Sínai-pusztában.