Mózes harmadik könyve

A tiszta és a tisztátalan állatok

11 Azután így szólt az Úr Mózeshez és Áronhoz: 2 Így szóljatok Izráel fiaihoz: Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek minden állat közül, amelyek e földön vannak: 3 Mindazt a kérődző állatot megehetitek, ami hasított körmű, és egészen kettéhasadt körme van. 4 De a kérődzők és a hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: a tevét, mert kérődző ugyan, de nem hasított körmű; ez tisztátalan nektek. 5 A hörcsögöt, mert kérődző ugyan, de nem hasított körmű; ez tisztátalan nektek. 6 A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasított körmű; ez tisztátalan nektek. 7 És a disznót, mert hasított körmű ugyan, és egészen kettéhasadt körme van, de nem kérődzik; ez tisztátalan nektek. 8 Ne egyetek ezeknek a húsából, és tetemüket se érintsétek; ezek tisztátalanok nektek.

9 Mindabból, ami vízben él, ezeket ehetitek: amelyeknek uszonyuk és pikkelyük van a vizekben, tengerekben és folyóvizekben, azokat mind megehetitek. 10 De legyen utálatos, aminek nincs uszonya és pikkelye a tengerekben és folyóvizekben, legyen az akármely vízben nyüzsgő és akármely vízben élő állat. 11 Ezek mind utálatosak nektek. Húsukból ne egyetek, és tetemüket is utáljátok. 12 Aminek nincs uszonya és pikkelye a vizekben, az mind utálatos nektek.

13 A szárnyas állatok közül pedig ezeket utáljátok. Meg ne egyétek, utálatosak ezek: a sas, a keselyű és a halászsas, 14 a sólyom és a héja minden fajtája, 15 mindenfajta holló, 16 a strucc, a bagoly, a kakukk és a karvaly minden fajtája, 17 a kuvik, a hattyú és a fülesbagoly, 18 a bölömbika, a pelikán és a gém, 19 a gólya és a szarka minden fajtája, a búbos banka és a denevér.

20 Minden szárnyas állat, amely négy lábon jár, utálatos nektek. 21 Csak azt ehetitek meg a négylábú szárnyas állatok közül, amelynek lábain felül lábszárai vannak, hogy szökdécselhessen velük a földön. 22 Ezeket egyétek meg közülük: a vándorsáska minden fajtáját, a kövisáska minden fajtáját, a szöcske minden fajtáját és a marokkói sáska minden fajtáját. 23 Minden egyéb négylábú szárnyas állat pedig utálatos legyen nektek.

24 Ezekkel tisztátalanokká teszitek magatokat. Mindaz, aki érinti tetemüket, tisztátalan legyen estig. 25 Mindaz pedig, aki hordozza ezeknek a tetemét, mossa meg ruháit, és tisztátalan legyen estig. 26 Minden állat, amelynek hasadt a körme, de nincs egészen kettéhasadva, és nem kérődzik, tisztátalan legyen nektek. Aki megérinti, tisztátalan legyen. 27 Minden állat, amely a négylábúak közül a talpán jár, tisztátalan legyen nektek. Mindaz, aki tetemüket érinti, tisztátalan legyen estig. 28 Aki pedig fölveszi tetemüket, mossa meg ruháit, és tisztátalan legyen estig. Tisztátalanok azok nektek.

29 A földön csúszó-mászó állatok közül pedig ezek tisztátalanok: a menyét, az egér és a gyík minden fajtája. 30 A sündisznó, a kaméleon, a tarkagyík, a csiga és a vakond. 31 Ezek tisztátalanok nektek minden csúszó-mászó között. Aki holtuk után érinti ezeket, tisztátalan lesz estig. 32 Minden, amire ezek közül holta után ráesik valamelyik, tisztátalan lesz. Bármely faedény, ruha, bőr vagy zsák, bármelyik eszköz, amellyel dolgozni szoktak, vízbe tétessék, és tisztátalan lesz estig, azután már tiszta. 33 Bármely cserépedény pedig, amelybe beleesik valami azokból, mindazzal együtt, ami benne van, tisztátalan legyen, és az edényt törjétek össze. 34 Minden ehető eledel, amelyhez az ilyen edényből víz jut, tisztátalan, és minden iható ital is minden ilyen edényben tisztátalan lesz. 35 Minden, amire azoknak a teteméből esik valami, tisztátalan. A kemencét és a tűzhelyet le kell bontani. Tisztátalanok ezek, és tisztátalanok legyenek nektek. 36 De a forrás, a kút, az egybegyűlt víz tiszta legyen. Ami azonban a tetemükhöz ér, tisztátalan. 37 Ha a tetemük ráesik bármilyen vetőmagra, amely elvetendő, tiszta legyen az. 38 De ha vizet töltenek a magra, és úgy esik rá a tetemük, az ilyen tisztátalan nektek.

39 Ha olyan hullik el az állatok közül, amely nektek eledelnek való, aki annak tetemét érinti, az tisztátalan legyen estig. 40 Aki pedig eszik a teteméből, mossa meg ruháit, és estig tisztátalan legyen. Mossa meg ruháit az is, aki fölvette a tetemét, és estig tisztátalan legyen.

41 Az is mind, ami csúszik-mászik a földön, utálatos legyen, meg ne egyétek. 42 Mindazt, ami hason csúszik, és mindazt, ami négy, sőt mindazt, ami több lábon jár, a földön csúszó-mászó bármely állatot meg ne egyétek, mert ezek utálatosak. 43 Ne fertőztessétek meg magatokat semmiféle csúszó-mászó állattal, és ne tisztátalanítsátok meg magatokat azokkal, nehogy tisztátalanokká legyetek! 44 Mert én, az Úr vagyok a ti Istenetek. Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, és ne tisztátalanítsátok meg magatokat semmiféle állat által, amely csúszik-mászik a földön! 45 Mert én vagyok az Úr, aki felhoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy Istenetekké legyek. Legyetek tehát szentek, mert én szent vagyok.

46 Ez az állatokról, szárnyasokról, a vizekben nyüzsgő minden élőlényről és minden, a földön csúszó-mászó állatról szóló törvény. 47 Hogy különbséget tehessetek a tisztátalan és a tiszta között, az olyan állatok között, amelyek megehetők, és az olyan állatok között, amelyek nem ehetők meg.