Mózes harmadik könyve

Tévedésből esett bűnökért való áldozatok

4 Majd így szólt az Úr Mózeshez: 2 Mondd el Izráel fiainak: Ha valaki nem szándékosan vétkezik az Úr valamelyik parancsolata ellen, mivel nem úgy tesz, ahogy kellene, és a parancsolatok közül valamelyiket áthágja: 3 ha fölkent pap vétkezik a nép romlására, hozzon az Úrnak elkövetett bűnéért bűnáldozatul egy fiatal, ép bikát. 4 Vigye a bikát a gyülekezet sátrának bejáratához az Úr elé, és tegye a kezét a bika fejére, és ölje meg az Úr előtt. 5 Vegyen a fölkent pap a bika véréből, és vigye be a gyülekezet sátrába. 6 Mártsa be a pap az ujját a vérbe, és hintsen a vérből hétszer az Úr előtt a szentély függönye felé. 7 Kenjen a vérből az Úr előtt a fűszerek füstölésére szolgáló oltár szarvaira, amely ott van a gyülekezet sátrában. A bika vérét pedig öntse az egészen elégő áldozat oltárának aljára a gyülekezet sátrának bejáratánál. 8 Azután a bűnáldozati bikából minden kövérjét fejtsen ki: azt a kövérjét, amely betakarja a belet, és mindazt a kövérjét, amely a belek között van. 9 Távolítsa el a két vesét és a rajtuk levő kövérséget is, amely a vékonyánál van, és a májon levő hártyát a vesékkel együtt, 10 ahogy kiszedik azt a hálaáldozatra való bikából is. Füstölögtesse el azokat a pap az égőáldozat oltárán. 11 A bika bőrét pedig és a húsát a fejével és a lábszáraival együtt, valamint a belét és ganéját 12 és az egész bikát vigye ki a táboron kívül egy tiszta helyre, ahová a hamut öntik. Égessék el azt fán, tűzben. Ott égessék meg, ahová a hamut öntik.

13 Ha pedig Izráel fiainak egész közössége megtéved, és a gyülekezet előtt rejtve marad ez a dolog, és valami olyat cselekszenek az Úrnak valamelyik parancsolata ellen, amit nem kellett volna cselekedni, és bűnösökké lesznek, 14 akkor, amikor kitudódik a bűn, amelyet elkövettek, áldozzék a gyülekezet egy fiatal bikaborjút a bűnért, és vigye a gyülekezet sátra elé. 15 A gyülekezet vénei tegyék a kezüket a bika fejére az Úr színe előtt, és ölje meg a bikát a pap az Úr előtt. 16 Azután vigyen be a fölkent pap a bika véréből a gyülekezet sátrába. 17 Mártsa be az ujját a vérbe, és hintsen abból hétszer az Úr előtt a kárpit felé. 18 Tegyen a vérből az oltár szarvaira is, amely az Úr előtt, a gyülekezet sátrában áll. A vért pedig mind öntse az egészen elégő áldozat oltárának aljára a gyülekezet sátrának bejárata előtt. 19 Az összes kövérjét pedig szedje ki belőle, és füstölögtesse el az oltáron. 20 Úgy cselekedjék azzal a bikával, ahogy a bűnért való bikával cselekedett. Úgy cselekedjék vele, és engesztelést szerez általa számukra a pap, és bocsánatot nyernek. 21 Vigye ki a bikát a táboron kívül, és égesse el úgy, ahogy elégette az első bikát. A gyülekezet bűnéért való áldozat ez.

22 Ha vezető ember vétkezik, és cselekszik olyat az Úrnak, az ő Istenének parancsolata ellen, amit nem kellett volna, és bűnössé lesz tévedésből, 23 ha tudtára adják neki a vétkét, amelyet elkövetett, vigyen áldozatul egy ép kecskebakot. 24 Tegye a kezét a bak fejére, és ölje meg azon a helyen, ahol le szokták vágni az egészen elégő áldozatot, az Úr előtt. Bűnért való áldozat ez. 25 Vegyen a pap a bűnért való áldozat véréből az ujjával, és kenje az égőáldozat oltárának a szarvaira, a vérét pedig öntse az égőáldozatok oltárának aljára. 26 A kövérjét pedig mind füstölögtesse el az oltáron úgy, mint a hálaáldozat kövérjét. Így szerezzen neki a pap engesztelést a bűnéért, és ő bocsánatot nyer általa.

27 Ha pedig a föld népe közül vétkezik valaki tévedésből, mivel az Úrnak valamelyik parancsolata ellen olyat cselekszik, amit nem kellett volna, és bűnössé lesz, 28 mihelyt tudomására hozzák bűnét, amelyet elkövetett, a bűnéért vigyen áldozatul egy ép nőstény kecskét. 29 Tegye a kezét a bűnért való áldozat fejére, és ölje meg az egészen elégő áldozat helyén. 30 Vegyen a pap a véréből az ujjával, és kenje az égőáldozat oltárának szarvaira, a vérét pedig mind öntse az oltár aljára. 31 Azután vegye el minden kövérjét, amint elveszik a hálaáldozat kövérjét, és füstölögtesse el a pap az oltáron, kedves illatul az Úrnak. Így szerezzen engesztelést neki a pap, és ő bocsánatot nyer.

32 Ha pedig bárányt visz a bűnért való áldozatául, nőstényt és épet vigyen. 33 Tegye kezét annak a bűnért való áldozatnak a fejére, és ölje meg azt bűnért való áldozatul azon a helyen, ahol megölik az egészen elégő áldozatot. 34 Vegyen a pap a bűnért való áldozat véréből az ujjával, és kenjen belőle az égőáldozat oltárának a szarvaira, a vért pedig mind öntse az oltár aljára. 35 Azután vegye el az összes kövérjét úgy, ahogy elveszik a hálaáldozatra való bárány kövérjét, és füstölögtesse el a pap az oltáron az Úrnak tűzáldozataival. Így szerezzen neki engesztelést a pap az elkövetett bűnéért, hogy bocsánatot kapjon.