Mózes harmadik könyve

A papok és áldozatok tisztaságáról

22 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 2 Mondd meg Áronnak és fiainak, hogy tisztelettel bánjanak Izráel fiainak szent adományaival, amelyeket nekem szentelnek, hogy meg ne gyalázzák szent nevemet. Én vagyok az Úr. 3 Mondd meg nekik: Ha valaki utódaitokból, a ti összes magzatotok közül a szent dolgokhoz közelít, amelyeket Izráel fiai szentelnek az Úrnak, amikor éppen tisztátalan, az ilyen ember irtassék ki előlem. Én vagyok az Úr. 4 Ha valaki Áron fiai közül leprás vagy magfolyós, a szent dolgokból ne egyék, míg meg nem tisztul. Aki pedig egy tetem által tisztátalanná lett dolgot érint, vagy valakit, akinek magömlése van, 5 vagy ha valaki egy férget érint, s ezáltal tisztátalanná lesz, vagy embert, akitől tisztátalanná lesz annak valamilyen tisztátalansága miatt, 6 az ilyen ember, aki effélét érint, tisztátalan legyen estig, és a szent dolgokból ne egyék, csak ha megmosta a testét vízzel. 7 De amikor lemegy a nap, tiszta lesz, és azután ehet a szent dolgokból, mert az ő eledele az. 8 Elhullott vagy széttépett állatot ne egyék, hogy tisztátalanná ne legyen általa. Én vagyok az Úr. 9 A rendelkezésemet pedig tartsák meg, hogy bűnbe ne essenek miatta, és meg ne haljanak amiatt, hogy meggyalázzák azokat. Én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük.

10 Senki idegen nem ehet szent ételt, a pap zsellére és bérese sem ehet szent ételt. 11 De ha megvásárol valakit a pap a maga pénzén, az ehet belőle, és a házánál született szolgák szintén. Ezek ehetnek eledeléből. 12 De a pap leánya, ha idegennek lesz a felesége, nem ehet a szent áldozatból. 13 De ha a pap leánya özveggyé lesz, vagy elválik, de magzata nincs, és visszatér apja házához, mint leánykorában, akkor ehet apja eledeléből. De idegen nem ehet belőle. 14 Ha pedig tévedésből eszik valaki szentelt ételt, tegye ahhoz annak ötödrészét, így adja meg a papnak. 15 És be ne szennyezzék Izráel fiainak szent dolgait, amelyeket az Úrnak áldoznak, 16 hogy vétkes hamissággal ne terheljék magukat, ha esznek az ő szent dolgaiból. Mert én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük.

17 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 18 Mondd meg Áronnak és fiainak és Izráel minden fiának: Ha valaki Izráel házából és az Izráelben levő jövevények közül fölviszi az áldozatát akár fogadalomból, akár szabad akaratból, amit fölvisznek az Úrnak egészen elégő áldozatul, 19 hogy kedvesen fogadtassék, ép és hím legyen, akár marha, akár bárány, akár kecske az. 20 Amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok, mert az nem lesz kedves neki tőletek. 21 Ha valaki hálaáldozattal áldozik az Úrnak, vagy fogadalmának teljesítésére, vagy szabad akaratból, s akár marhaféléből, akár juhféléből, ép legyen, hogy kedves legyen. Semmi fogyatkozás ne legyen abban. 22 Vakot vagy rokkantat vagy csonkát vagy fekélyest vagy viszketegest vagy varast ne áldozzatok az Úrnak, és tűzáldozatul ne tegyetek ezekből az oltárra az Úrnak! 23 Hosszú vagy kurta tagú ökröt vagy bárányt szabad akaratból való áldozatul vihetsz ugyan, de fogadalmi áldozatul nem lesz kedves. 24 Szétnyomott, összezúzott, megszakadt vagy kimetszett heréjűt se áldozzatok az Úrnak. Se a ti földeteken ne cselekedjétek ezt, 25 se idegen ember kezéből ne áldozzatok semmi ilyenből a ti Istenetek eledeléül. Mivel romlás van bennük, fogyatkozás van bennük: nem fogadtatnak kedvesen érettetek.

26 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 27 Borjú, bárány és kecske, ha megellett, az anyja alatt legyen hét napig. A nyolcadik naptól fogva és azon túl kedves lesz az tűzáldozatul az Úrnak. 28 De tehenet és juhot kicsinyével együtt ne öljetek meg ugyanazon a napon. 29 Ha hálaáldozattal áldoztok az Úrnak, úgy áldozzatok, hogy kedvesen fogadtassatok. 30 Azon a napon egyétek meg, ne hagyjatok belőle reggelig. Én vagyok az Úr.

31 Tartsátok meg parancsolataimat, és cselekedjetek azok szerint. Én vagyok az Úr. 32 Ne fertőztessétek meg szent nevemet, hogy megszenteltessem Izráel fiai között. Én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök, 33 aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy Istenetek legyek. Én vagyok az Úr.