Hóseás próféta könyve

Izráel bűne, száműzetése és bűnhődése

9 Ne örvendezz, Izráel,

oly vígan,* mint a népek,

mert paráználkodásoddal

elszakadtál Istenedtől,

és szereted a paráznaság bérét

minden gabonaszérűn.

2 De a szérű és a sajtó nem tartja el őket,

hiányozni fog belőle a must.

3 Nem maradnak az Úr földjén,

hanem Efraim visszatér Egyiptomba,

és Asszíriában tisztátalant esznek.

4 Nem áldoznak az Úrnak borral,

és nem lesznek kedvesek előtte áldozataik.

Az olyan lesz, mint a gyászolók kenyere:

akik esznek belőle, mindnyájan tisztátalanok lesznek,

mert kenyerük csak étvágyuknak szolgál,

nem juthat be az Úr házába.

5 Mit csináltok majd az ünnepnapon,

az Úr ünnepnapján?

6 Mert íme, elbujdosnak a pusztulás miatt,

de Egyiptom gyűjti össze,

Memfisz temeti el őket.

Ezüstkincsüket a csalán veszi birtokba,*

és tövis nő sátraikban.

7 Elérkeznek a számadás napjai,

elérkeznek a megtorlás napjai!

Majd megtudja Izráel,

hogy bolond-e a próféta,

őrült-e a lélek embere!

Vétked sokasága miatt,

és mert olyan hatalmas a gyűlölet.

8 A próféta Istenem mellett őrálló Efraimban,*

de csapdát állítottak minden útjára,

gyűlölet van Istene házában.

9 Mélységesen elfajultak,

mint Gibea napjaiban.

De megemlékezik álnokságaikról az Úr,

és megbünteti őket vétkeik miatt.

10 Olyannak találtam a pusztában Izráelt,

mint a szőlőfürtöt;

úgy néztem atyáitokra,

mint a fügefa termésének zsengéjére.

De amikor Baal-Peórhoz jutottak,

gyalázatra adták magukat,

és olyan utálatossá váltak, mint akit szerettek.

11 Elszáll Efraim dicsősége, mint a madár!

Nem lesz szülés, sem fogamzás,

sem terhesség!

12 Mert még ha föl is nevelnék fiaikat,

mégis gyermektelenné teszem őket.

Sőt jaj lesz nekik, ha elfordulok tőlük.

13 Efraimot olyannak láttam,

mint amilyen Tírusz: szépen elültetett fa.*

De Efraimnak mégis ki kell hoznia

fiait az öldöklőknek.

14 Adj nekik, Uram! De mit adj?

Adj nekik meddő méhet és elapadt emlőket!

15 Minden gonoszságuk Gilgálból indult,

ott gyűlöltem meg őket.

Cselekedeteik gonoszsága miatt

kiűzöm őket házamból,

nem szeretem őket többé.

Fejedelmeik mindnyájan pártütők.

16 Meg van verve Efraim,

gyökere elszáradt,

nem terem gyümölcsöt.

Még ha születnének is gyermekei,

megölöm szeretett magzatait.

17 Elveti őket az én Istenem,

mert nem hallgattak rá,

és bujdosóvá lesznek a népek között.