Hóseás próféta könyve

A bálványimádás veszedelme és büntetése

8 Szádhoz a kürtöt!

Mint a sas, úgy tör az ellenség az Úr házára!

Mert megszegték szövetségemet,

és vétkeztek törvényem ellen!

2 Kiáltanak hozzám: Én Istenem!

Mi, Izráel, ismerünk téged!

3 Megvetette Izráel a jót,

ezért ellenség fogja üldözni.

4 Királyt emeltek, de nem általam,

fejedelmet választottak, de tudtomon kívül.

Ezüstjükből és aranyukból

bálványokat formáltak, hogy vesztükre legyen.

5 Megutáltam borjúdat, Samária!

Haragom fölgerjedt miatta.

Meddig nem tudnak még tiszták lenni?

6 Ez is Izráelből való!

Kézműves csinálta, és nem Isten az.

Bizony, darabokra törik Samária borjúja!

7 Mert szelet vetnek, és vihart aratnak.

Nem szökik szárba a gabona,

termése nem ad lisztet.

Ha adna is, idegenek emésztik el azt.

8 Elnyelettetik Izráel!

Olyan immár a népek közt,

mint valami becstelen dolog.

9 Mert Asszíriába járnak,

mint a magában bolyongó vadszamár,

Efraim szeretőket bérelt.

10 De ha bérelnek is szövetségeseket a népek közt,

én most összegyűjtöm őket,

és kezdenek majd lefogyni

a fejedelmek királyának terhétől.

11 Mivel megszaporította Efraim

az oltárokat a bűnre,

bűnre vitték őt az oltárok.

12 Ha ezernyi törvényt írnék is elő neki,

idegennek tekintenék azokat.

13 Nekem szánt áldozatképpen

húst vágnak majd és esznek,*

de az Úr nem tekint rá kedvesen.

Megemlékezik immár álnokságukról,

és megbünteti vétkeiket.

Vissza fognak térni Egyiptomba.

14 Izráel elfeledkezett alkotójáról,

és palotákat épített,

Júda szaporította a megerősített városokat.

De én tüzet bocsátok városaira,

és az megemészti erődítményeit.