Hóseás próféta könyve

Jákób bűne és Izráel házának hűtlensége

12 Efraim szelet legel,

és a keleti szelet üldözi egész nap.

Szaporítja a hazugságot és a sanyargatást:

szövetséget kötnek az asszírokkal,

és olajat visznek Egyiptomba.

2 Pere van az Úrnak Júdával is,

és megbünteti Jákóbot útjai miatt.

Cselekedetei szerint fizet meg neki.

3 Már anyja méhében sarkon fogta bátyját,

és ereje teljében Istennel küzdött.

4 Küzdött az angyallal, és legyőzte;

sírt, és könyörgött neki.

Bételben találta meg őt, és ott beszélt velünk.

5 Bizony az Úr a Seregek Istene,

Úr az ő neve.

6 Térj hát vissza Istenedhez!

Őrizd meg a hűséget és a törvényt,

és szüntelenül bízzál Istenedben!

7 Kánaán ő,

hamis mérőeszközök vannak a kezében,

szereti megcsalni a másikat.

8 Efraim azt mondja:

Bizony meggazdagodtam,

vagyont szereztem magamnak.

Nem találhatnak bennem bűnt,

semmit sem szereztem vétkesen.*

9 De én, az Úr vagyok a te Istened

Egyiptom földje óta.

Újra sátorlakóvá teszlek,

mint az ünneplés napjain.*

10 Mert én szóltam a prófétákhoz,

én sokasítottam meg a látomásokat,

és én szóltam hasonlatokban a próféták által.

11 Mivel Gileád gonosz,

bizony semmivé lesz!

Gilgálban bikákkal áldoznak,

de oltáraik olyanná lesznek,

mint a kőrakások a mező barázdáin.

12 Jákób Arám földjére bujdosott,

egy asszonyért szolgált Izráel,

egy asszonyért őrizte a nyájat.

13 De próféta által hozta föl

az Úr Izráelt Egyiptomból,

és próféta által tartotta meg.

14 Efraim elkeseredetten ingerelte Istent,

de a vérontás visszaszáll rá,

és az Úr megfizet neki gyalázatosságáért.