Hóseás próféta könyve

Izráel megtérése és sorsának jóra fordulása

14 Meglakol Samária, mert dacolt Istenével.

Fegyver által hullanak el,

csecsemőit földhöz verik,

és várandós asszonyait fölhasítják.

2 Térj vissza hát, Izráel,

az Úrhoz, a te Istenedhez,

mert elbuktál álnokságod miatt!

3 Vigyetek magatokkal szavakat,

így térjetek vissza az Úrhoz!

Mondjátok neki:

Végy el minden álnokságot,

és fogadj kegyesen,

és ajkunk gyümölcsével áldozunk neked.*

4 Asszíria nem segít meg minket.

Lóra sem ülünk, és nem mondjuk többé

kezünk készítményeinek: Istenünk!

Mert nálad talál irgalmat az árva.

5 Kigyógyítom őket hűtlenségükből.

Szeretem majd őket ingyen kegyelemből,

mert elfordult róluk haragom.

6 Olyan leszek Izráelnek, mint a harmat.

Virágozni fog, mint a liliom,

és gyökeret ver, mint a Libánon fái.

7 Kiterjednek az ágai,

és olyan lesz ékessége, mint az olajfáé,

illata pedig, mint a Libánoné.

8 Újra az ő árnyékában laknak,

megelevenednek, mint a gabonamag,

és virágoznak, mint a szőlőtő.

Híre olyan lesz, mint a Libánon boráé.

9 Efraim így szól:

Mi közöm nekem többé a bálványokhoz?!

Én meghallgatom, és figyelek rá.*

Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprusfa.

Tőlem származik a gyümölcsöd.

10 Aki bölcs, értse meg ezeket,

aki értelmes, szívlelje meg!

Bizony egyenesek az Úr útjai.

Az igazak járnak azokon,

az istentelenek pedig megbotlanak rajtuk.