Hóseás próféta könyve

Feddés Izráel vezetőinek és a papoknak

5 Halljátok meg ezt, ti papok!

Figyeljetek, Izráel háza!

Hallgass ide, királyi ház!

Hiszen rátok vonatkozik az ítélet,

mert csapdává lettetek Micpában,

és kiterített hálóvá a Tábór-hegyen.

2 Belemerültek a hitehagyottak az öldöklésbe,*

de én mindnyájuk fenyítésére leszek.

3 Jól ismerem Efraimot,

és Izráel nincs elrejtve előlem.

Hiszen most is paráználkodsz, Efraim,

tisztátalan vagy, Izráel!

4 Cselekedeteik nem engedik

megtérni őket Istenükhöz,

mert paráznaság lelke van bennük,

és nem ismerik az Urat.

5 Izráel ellen a saját büszkesége tanúskodik,

Izráel és Efraim elbukik bűnei miatt,

Júda is elbukik velük együtt.

6 Juhaikkal és ökreikkel

mennek keresni az Urat,

de nem találják, mert eltávozott tőlük.

7 Hűtlenül cselekedtek az Úr ellen,

mert idegen fiakat nemzettek;

most majd fölemészti őket az újhold

örökségükkel együtt.*

8 Fújjátok meg a kürtöt Gibeában,

a trombitát Rámában,

kiáltsatok Bét-Ávenben:

Utánad, Benjámin!

9 Efraim pusztává lesz a fenyítés napján,

Izráel törzseinek kijelentem azt, ami biztos.

10 Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók,

kiontom rájuk haragomat, mint a vizet.

11 Efraim el van nyomva,

az ítélettől összetörve,

mert kész volt követni a hiábavalóságot!*

12 Én pedig olyan vagyok Efraimban,

mint a moly,

és Júda házában, mint a rothadás.

13 Látta Efraim a betegségét,

Júda is a maga sebét,

ezért Efraim Asszíriához folyamodott,

és a nagy királyhoz küldözgetett.*

De ő nem tud meggyógyítani benneteket,

és nem veszi le rólatok a sebet.

14 Mert olyan leszek Efraimnak,

mint az oroszlán,

és Júda házának, mint az oroszlánkölyök.

Én, én szaggatom szét; azután elmegyek,

fölkapom, és nem lesz, aki megszabadítsa!

15 Elmegyek, visszatérek lakóhelyemre,

míg el nem ismerik, hogy vétkeztek,

és keresni nem fogják arcomat.

Nyomorúságukban keresnek majd engem!