Hóseás próféta könyve

Felhívás megtérésre

6 Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz,

mert ő megsebesített, de meg is gyógyít,

megvert, de be is kötöz minket!

2 Két nap múlva megelevenít minket,

harmadnapon föltámaszt,

hogy színe előtt éljünk.

3 Ismerjük hát meg,

törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat!

Eljövetele bizonyos, mint a hajnal,

és eljön hozzánk, mint az eső,

mint a késői eső, amely megáztatja a földet.

4 Mit cselekedjem veled, Efraim?

Mit tegyek veled, Júda?

Hiszen hűségetek olyan, mint a reggeli felhő,

mint a korán múló harmat.

5 Azért vertem meg őket a próféták által,

és öldököltem őket számnak beszédeivel.

Ítéleteim olyanok, mint a kelő nap.*

6 Mert szeretetet kívánok,

nem pedig áldozatot,

Isten ismeretét inkább, mint égőáldozatokat.

7 De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget,

hűtlenül cselekedtek ott ellenem.

8 Gileád a gonosztevők városa,

vérrel van bemocskolva.

9 A papok társasága olyan,

mint a leselkedő tolvajok:*

gyilkolnak a sikemi úton.

Bizony, gonosz dolgokat cselekszenek.

10 Rettenetes dolgokat láttam Izráel házában.

Ott van Efraim paráználkodása,

tisztátalanná lett Izráel!

11 Júda, számodra is eljön az aratás,

amikor fordítok népem sorsán.