Hóseás próféta könyve

Izráel bűne. Az idegen népekkel való szövetkezés és ennek büntetése

7 Amikor gyógyítani akartam Izráelt,

akkor tudódott ki Efraim bűne

és Samária gonoszsága.

Mert csalárdul cselekszenek,

tolvaj tör be a házba,

és rabló fosztogat az utcán.

2 És eszükbe sem veszik,

hogy emlékezem minden gonoszságukra.

Körülvették most őket cselekedeteik,

színem előtt vannak azok.

3 Gonoszságukkal örvendeztetik a királyt

és hazugságaikkal a fejedelmeket.

4 Mindnyájan házasságtörők,

olyanok, mint amikor a kemencét befűti a pék,

de még vár a tüzeléssel,

amíg a kovászos tészta megkel.

5 Királyunk napján a fejedelmek

beteggé lesznek a tüzes bortól,

és ő a csúfolódóknak nyújtja a kezét.*

6 Mert szívük olyan, mint a kemence,

ahogy közelednek hozzá álnokságukban.

Egész éjszaka alszik haragjuk,

de reggel ég, mint a lángoló tűz.

7 Mindnyájan tüzesek, mint a sütőkemence,

és megemésztik bíráikat.

Királyaik mind elhullottak,

nincs közöttük senki, aki hozzám kiáltana.

8 Efraim a népek közé keveredett.

Olyanná lett Efraim,

mint a meg nem fordított pogácsa.

9 Idegenek emésztik erejét,

de ő nem veszi észre.

Őszül már a haja, de azt sem veszi észre.

10 Izráel ellen saját büszkesége tanúskodik,

mivel nem tértek vissza Istenükhöz, az Úrhoz,

és mindennek dacára sem keresték őt.

11 Olyan lett Efraim,

mint az együgyű, balga galamb.

Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak.

12 De bármerre mennek,

kifeszítem ellenük hálómat;

elfogom őket, mint az ég madarát,

megfenyítem őket,

ahogy gyülekezetüknek kijelentettem.*

13 Jaj nekik, mert eltávoztak tőlem!

Pusztulás vár rájuk, mert vétkeztek ellenem.

Én ugyan megszabadítanám őket,

de ők hazugságot szólnak ellenem!

14 Nem kiáltanak hozzám szívükből,

hanem csak fekvőhelyükön jajgatnak.

A búza és a must miatt gyűlnek össze,

és ellenem fordulnak.

15 Bár én tanítottam őket,

és erősítettem karjukat,

ők mégis gonoszt gondolnak rólam.

16 Megtérnek, de nem a magasságos Istenhez.*

Olyanok, mint a csalárd íj.

Fegyvertől hullanak el fejedelmeik

szitkozódó nyelvük miatt.

Ez lesz gyalázatuk Egyiptom földjén.