Mózes ötödik könyve

Isten a megtérőknek kegyelmet ad, az ellenszegülőket megbünteti

30 Ha majd beteljesednek rajtad mindezek: az áldás és az átok, amelyet eléd adtam, és megszívleled azt a nemzetek között, akik közé odataszított téged az Úr, a te Istened, 2 és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, te és fiaid, és teljes szívedből és teljes lelkedből hallgatsz a szavára egészen úgy, ahogy ma parancsolom neked, 3 akkor visszahozza az Úr, a te Istened a foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozva összegyűjt majd téged minden nép közül, akik közé elszórt téged az Úr, a te Istened. 4 Ha az ég széléig taszított volna el, onnan is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnan is elhoz téged. 5 Visszahoz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amely atyáidé volt, és tied lesz, és jót tesz veled, és jobban megsokasít téged, mint atyáidat. 6 Körülmetéli az Úr, a te Istened a szívedet és utódaid szívét, hogy szeresd az Urat, Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élhess. 7 Mindezeket az átkokat pedig az Úr, a te Istened rábocsátja ellenségeidre és gyűlölőidre, akik üldöztek téged. 8 Térj meg azért, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, amelyet ma parancsolok neked. 9 És bővelkedővé tesz téged az Úr, a te Istened kezed minden munkájában, méhed gyümölcsé­ben, jószágod szaporulatában és földed gyümölcsében a te javadra. Mert hozzád fordul az Úr, és öröme lesz benned a te javadra, amint öröme volt atyáidban is, 10 ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből odafordulsz az Úrhoz, a te Istenedhez.

11 Mert ez a parancsolat, amelyet ma parancsolok neked, nem megfoghatatlan előtted, és nincs is távol tőled. 12 Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod: Ki megy föl a mennybe, hogy lehozza nekünk, és közölje velünk, hogy teljesíthessük? 13 A tengeren túl sincs, hogy azt kellene mondanod: Ki kel át a tengeren, hogy elhozza nekünk, és közölje velünk, hogy teljesíthessük? 14 Sőt nagyon közel van hozzád ez az ige. A szádban és a szívedben van, hogy teljesíthesd.

15 Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a gonoszt is 16 azzal, hogy ma azt parancsolom neked, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és az ő útján járj, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened azon a földön, amelyre bemész, hogy tied legyen. 17 Ha pedig elfordul a szíved, és nem hallgatsz rám, sőt elhajolsz, más isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz, 18 tudtotokra adom ma nektek, hogy bizony elvesztek. Nem éltek sokáig azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve bementek, hogy birtokba vegyétek. 19 Bizonyságul hívom ellenetek a mai napon a mennyet és a földet, hogy elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess, te is, és utódaid is. 20 Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára, és ragaszkodj hozzá, mert ő a te életed, és tőle függ életed hosszúsága, hogy azon a földön lakhass, amelyet esküvel ígért az Úr atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nekik adja.