Mózes ötödik könyve

Az emlékkövek felállítása. Felsorakozás áldás és átok mondására. A tizenkét átokmondás

27 Ezután Mózes Izráel véneivel ezt a parancsot adta a népnek: Tartsátok meg mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek. 2 Amely napon átkeltek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, állíts föl nagy köveket, és meszeld be azokat mésszel. 3 Írd föl azokra e törvény minden igéjét, mihelyt átkelsz, hogy bemehess arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, a tejjel és mézzel folyó földre, amint megígérte neked az Úr, atyáid Istene. 4 Mihelyt tehát átkeltek a Jordánon, állítsátok föl az Ébál hegyén azokat a köveket, ahogy ma parancsolom nektek, és meszeljétek be mésszel. 5 Építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek. Olyan kövekből való oltárt, amelyeket nem faragtál meg vassal. 6 Ép kövekből építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, és egészen elégő áldozatokat mutassál be rajta az Úrnak, a te Istenednek. 7 Mutass be hálaáldozatokat is, edd azt meg ott, és vigadozzál az Úr, a te Istened színe előtt. 8 És írd föl a kövekre ennek a törvénynek minden igéjét igen világosan!

9 Ezután azt mondták Mózes és a Lévi nemzetségéből való papok egész Izráelnek: Figyelj és hallgass, Izráel! E mai napon lettél az Úrnak, a te Istenednek népévé. 10 Hallgass azért az Úrnak, a te Istenednek szavára, és az ő parancsolatai és rendelkezései szerint cselekedjél, amelyeket én ma parancsolok neked.

11 Ezt parancsolta Mózes azon a napon a népnek: 12 Amikor átkeltek a Jordánon, ezek álljanak föl a nép megáldására a Garizim hegyén: Simeon, Lévi, Júda, Issakár, József és Benjámin. 13 Az Ébál hegyén pedig ezek álljanak fel, hogy átkot mondjanak: Rúben, Gád, Ásér, Zebulon, Dán és Naftáli. 14 A léviták pedig szóljanak, és ezt mondják fennszóval egész Izráel népének:

15 Átkozott az az ember, aki mesterember keze munkájával faragott vagy öntött képet csinál, és titokban felállítja azt, mert ezt utálja az Úr. És mondja rá az egész nép: Ámen!

16 Átkozott az, aki szidalmazza apját vagy anyját! És mondja rá az egész nép: Ámen!

17 Átkozott az, aki elmozdítja felebarátja határkövét! És mondja rá az egész nép: Ámen!

18 Átkozott az, aki félrevezeti a vakot az úton! És mondja rá az egész nép: Ámen!

19 Átkozott az, aki elferdíti a jövevény, az árva és az özvegy igazságát! És mondja rá az egész nép: Ámen!

20 Átkozott az, aki apja feleségével hál, mert feltakarja apja takaróját! És mondja rá az egész nép: Ámen!

21 Átkozott az, aki bármiféle állattal közösül! És mondja rá az egész nép: Ámen!

22 Átkozott az, aki leánytestvérével hál, apja leányával vagy anyja leányával! És mondja rá az egész nép: Ámen!

23 Átkozott az, aki anyósával hál! És mondja rá az egész nép: Ámen!

24 Átkozott az, aki titokban megöli felebarátját! És mondja rá az egész nép: Ámen!

25 Átkozott az, aki vesztegetést fogad el, hogy ártatlan ember vérét ontsa! És mondja rá az egész nép: Ámen!

26 Átkozott az, aki nem tartja meg e törvény igéit, és aszerint nem cselekszik! És mondja rá az egész nép: Ámen!