Mózes ötödik könyve

Az ünnepekről, bírákról, faragott képekről szóló rendelkezések

16 Ügyelj az abib hónapra, és készíts páskát az Úrnak, a te Istenednek, mert az abib hónapban hozott ki téged az Úr, a te Istened Egyiptomból éjjel. 2 Páska gyanánt pedig ölj az Úrnak, a te Istenednek juhot és ökröt azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy ott lakjék az ő neve. 3 Ne egyél hozzá semmi kovászos ételt, hanem hét napon át kovásztalan kenyeret egyél, a nyomorúság kenyerét* – mert sebtében jöttél ki Egyiptomból –, hogy életed minden napján megemlékezzél arról a napról, amelyen kijöttél Egyiptom földjéről. 4 Ne lehessen látni kovászt hét napon át sehol a határodban. Az áldozati húsból pedig, amelyet az első napon este levágsz, semmi se maradjon reggelig. 5 Nem vághatod le a páskát akármelyik lakóhelyeden, amelyet ad neked az Úr, a te Istened, 6 hanem ugyanazon a helyen öld le a páskát este, napnyugtakor, abban az időben, amikor kijöttél Egyiptomból, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy a nevét odahelyezze. 7 Azon a helyen süsd és edd is meg, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened. Reggel aztán indulj, és menj haza! 8 Hat napon át kovásztalan kenyeret egyél, a hetedik napon pedig az Úrnak, a te Istenednek ünnepnapján ne dolgozz semmit.

9 Számlálj azután magadnak hét hetet; attól fogva kezdjed számlálni a hét hetet, hogy sarlóddal aratni kezdtél. 10 Tartsd meg a hetek ünnepét az Úrnak, a te Istenednek a te kezed önkéntes adományával annak mértéke szerint, ahogy megáldott téged az Úr, a te Istened. 11 Örvendezz az Úrnak, a te Istenednek színe előtt fiaddal, leányoddal, szolgáddal, szolgálóleányoddal és a lévitával, aki a lakóhelyeden van, és a jövevénnyel, árvával és özveggyel, akik közötted vannak, azon a helyen, amelyet kiválasztott az Úr, a te Istened, hogy ott lakjék az ő neve. 12 Emlékezzél rá, hogy te is szolga voltál Egyiptomban, és tartsd meg és teljesítsd e rendelkezéseket.

13 Azután tartsd meg a sátrak ünnepét, amikor begyűjtöd a termést a szérűdről és borsajtódról. 14 Örvendezz ezen az ünnepen, te és a fiad, leányod, szolgád és szolgálóleányod, a lévita, a jövevény, az árva és az özvegy, akik a lakóhelyeden élnek. 15 Hét napig ünnepelj az Úr, a te Istened előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáld téged az Úr, a te Istened, és minden termésedet és kezed minden munkáját; azért nagyon örülj!

16 Minden esztendőben háromszor jelenjen meg közületek minden férfi az Úrnak, Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt: a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátrak ünnepén. De üres kézzel senki se jelenjék meg az Úr előtt! 17 Mindenki aszerint adjon, annak az áldásnak a mértéke szerint, amelyben az Úr, a te Istened őt részesítette.

18 Állíts törzsenként bírákat és felügyelőket minden lakóhelyeden, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, hogy igaz ítélettel ítélkezzenek a nép közt. 19 Ne fordítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, ne fogadj el ajándékot, mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemét, és elfordítja az igazak beszédét. 20 Igazságot és csakis igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.

21 Ne ültess magadnak szent ligetet semmiféle fából az Úrnak, a te Istenednek oltára mellé, amelyet készítesz. 22 Oszlopot se állíts, mert gyűlöli azt az Úr, a te Istened.