Mózes első könyve

Hágár és Száraj versengése. Izmael születése

16 Száraj, Abrám felesége nem szült neki. De volt egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. 2 Száraj ezt mondta Abrámnak: Íme, az Úr bezárta méhemet, hogy ne szüljek: menj be azért a szolgálómhoz, talán általa felépülök. Abrám engedett Száraj szavának. 3 Vette tehát Száraj, Abrám felesége az egyiptomi Hágárt, az ő szolgálóját tíz esztendővel azután, hogy Abrám Kánaán földjén letelepedett, és Abrámnak, az ő férjének feleségül adta. 4 Ő bement Hágárhoz, és az fogant méhében, s amint látta, hogy várandós, nem volt becsülete előtte az ő asszonyának. 5 Száraj ezt mondta Abrámnak: Sérelem ért miattad. Én adtam öledbe szolgálómat, és mivel látja, hogy várandós lett, nincs előtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr köztem és közted! 6 Ezt mondta Abrám Szárajnak: Íme, szolgálód a kezedben van, azt tedd vele, amit jónak látsz. És sanyargatta Száraj, úgyhogy az elfutott előle.

7 Az Úr angyala egy forrásnál talált rá a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba menő úton van. 8 Ezt mondta: Hágár, Száraj szolgálója! Honnan jössz, és hová mész? Ő így válaszolt: Asszonyomnak, Szárajnak a színe elől futok. 9 Akkor azt mondta neki az Úr angyala: Térj vissza asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő keze alatt. 10 Ezt is mondta neki az Úr angyala: Fölöttébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se lesz. 11 Azután ezt mondta neki az Úr angyala: Íme, várandós vagy, és fiút szülsz. Nevezd Izmaelnek, mivel meghallotta Isten a te nyomorúságodat. 12 Ő pedig vad természetű ember lesz: az ő keze mindenki ellen, mindenki keze pedig őellene lesz; és minden testvére ellenében üti fel sátrát. 13 S így nevezte Hágár az Urat, aki ővele beszélt: Te vagy a látás Istene. Mert ezt mondta: Én is láthattam azt, aki engem lát.* 14 Azért nevezik azt a forrást Lahajrói-forrásnak. Ott van ez Kádés és Bered között. 15 Ezután fiút szült Hágár Abrámnak, és Abrám a fiát, aki Hágártól született, Izmaelnek nevezte. 16 Abrám pedig nyolcvanhat esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte neki.