Mózes első könyve

Isten ígéretet tesz Abrámnak

15 Ezek után így szólt az Úr Abrámhoz látomásban: Ne félj, Abrám! Én pajzsod vagyok neked, jutalmad felette igen bőséges. 2 Abrám ezt mondta: Uram Isten, mit adnál nekem, hiszen magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszi Eliézer?* 3 Majd így folytatta Abrám: Íme, nem adtál nekem magzatot, és íme, házam szolga szülöttje lesz az örökösöm. 4 Ekkor így szólt hozzá az Úr: Nem ő lesz az örökösöd, hanem aki ágyékodból származik, az lesz az örökösöd. 5 Azután kivitte őt, és ezt mondta: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. Azt mondta neki: Így lesz a te utódod is. 6 Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.

7 Azután így szólt hozzá: Én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged Úr-Kaszdimból, hogy neked adjam e földet örökségül. 8 Abrám pedig ezt mondta: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt? 9 Az Úr erre azt felelte neki: Hozz nekem egy háromesztendős üszőt, egy háromesztendős kecskét és egy háromesztendős kost, egy gerlicét és egy galambot. 10 Elhozta azért mindezeket, és kétfelé hasította őket, és mindegyiknek a felét a másik felével szemben helyezte el, de a madarakat nem hasította kétfelé. 11 És ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elűzte őket. 12 Naplementekor mély álom lepte meg Abrámot, és íme, rémület és nagy sötétség szállt őreá. 13 Ekkor az Úr azt mondta neki: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz olyan földön, amely nem az övé, és szolgálatra szorítják és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. 14 De azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem, és majd kijönnek onnan nagy gazdagsággal. 15 Te pedig békességgel mész el atyáidhoz, és jó vénségben temetnek el. 16 Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide; mert az emóriak gonoszsága még nem telt be.

17 És mikor a nap lement, és sötétség lett, íme, egy füstölgő kemence* és tüzes fáklya ment át a húsdarabok között. 18 E napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és ezt mondta: A te magodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától fogva a nagy folyóig, az Eufráteszig: 19 a kénieket, kenizzieket és kadmóniakat, 20 a hettitákat, perizzieket és a refáiakat, 21 az emóriakat, kánaániakat, girgásiakat és jebúsziakat.