Zakariás próféta könyve

Az ellenség legyőzése. Izráel dicsősége

9 Jövendölés. Az Úr igéje szól Hadrák földje ellen, és Damaszkuszra nehezedik. Mert az Úr szemmel tartja az embereket, Izráel minden törzsét 2 és a vele szomszédos Hamátot is, meg Tíruszt és Szidónt, noha igen bölcsek.* 3 Várat épített magának Tírusz, és annyi az ezüstje rakásra halmozva, mint a por, és a színaranya, mint az utcák sara. 4 Íme, szegénnyé teszi őt az Úr, és beledönti hatalmát a tengerbe, őt magát pedig tűz emészti meg. 5 Meglátja ezt Askelón, és megretten, Gáza nagyon megrendül, és Ekrón is, mert megszégyenül reménységében. Kivész a király Gázából, és Askelón lakatlan marad. 6 Asdódban semmirekellő nép lakik, és megtöröm a filiszteusok kevélységét. 7 Eltávolítom a vért a szájukból, és utálatosságaikat fogaik közül, de Istenünké lesz a maradékuk. Olyan lesz, mint Júda egy törzse, az Ekrónból valók pedig olyanok lesznek, mint a jebúsziak. 8 Táborba szállok házam védelmére az ide-oda kóborlók ellen, és nem tör rá többé a sarcoló, mert most szemmel tartom őt!

9 Örülj nagyon, Sion leánya,

ujjongj, Jeruzsálem leánya!

Íme, Királyod jön hozzád,

aki igaz és szabadító,

alázatos, és szamárháton ül,

nőstény szamár csikóján.

10 Kiirtja a harci szekeret Efraimból

és a lovat Jeruzsálemből,

kivész a harci íj is.

Békességet hirdet a népeknek,

az egyik tengertől a másik tengerig uralkodik,

és a folyamtól a föld határáig.

11 A veled való szövetség véréért

kiengedem foglyaidat a kútból,

amelyben nincs víz.

12 Térjetek vissza az erődbe,

reménykedő foglyok!

Ma ki is hirdetem nektek:

Kétszeresen megfizetek neked!

13 Mert kifeszítem Júdát magamnak, mint egy íjat,

és megtöltöm Efraimmal.

Fölindítom fiaidat, Sion, a görögök fiai ellen,

és olyanná teszlek, mint a hős fegyvere.

14 Akkor megjelenik fölöttük az Úr,

és kirepül nyila, mint a villámlás.

Az én Istenem, az Úr kürtöt fúj,

és délről forgószélben nyomul előre.

15 A Seregek Ura megoltalmazza őket.

Megemésztik és megtapossák

a parittyaköveket,

isznak és zajonganak, mintha bort ittak volna,

megtelnek, mint a kehely,

és mint az oltár sarkai.

16 Megsegíti őket az Úr, az ő Istenük

azon a napon,

ő tereli népét, mint egy nyájat;

és mint a korona ékkövei,

úgy ragyognak földjén.

17 Ó, mily nagy az ő jósága,

és mily nagy az ő szépsége!

Bőven ellátja gabonával az ifjakat

és musttal a leányokat.