Zakariás próféta könyve

Látomás a négy szekérről. Jósua megkoronázása. A Sarjadék küldetése

6 Majd ismét fölemeltem a szememet, és láttam, hogy íme, négy szekér jön ki két hegy közül, és azok a hegyek érchegyek voltak. 2 Az első szekérbe vörös lovak voltak fogva, a második szekérbe fekete lovak, 3 a harmadik szekérbe fehér lovak, a negyedik szekérbe pedig erős, tarka lovak. 4 Akkor megszólaltam, és megkérdeztem az angyalt, aki velem beszélt: Mik ezek, Uram? 5 Az angyal azt válaszolta nekem: Ezek az ég négy szele, akik az egész föld Ura előtti szolgálatukból jönnek. 6 Amelyben a fekete lovak vannak, észak földjére mennek, és a fehérek mennek utánuk. A tarkák pedig dél földjére mennek. 7 Az erősek is menni akartak, és be akarták járni a földet. Azt mondta: Menjetek, járjátok be a földet! Be is járták a földet. 8 Majd hívott engem, és azt mondta: Lásd! Az észak földjére menők lecsöndesítették lelkemet észak földjén.

9 Majd így szólt hozzám az Úr szava: 10 Vedd át a számkivetésben levőktől adományukat: Heldajtól, Tóbijjától és Jedajától, akik Babilonból jöttek. Menj be még azon a napon, menj be Jósijjának, Cefanjá fiának a házába, 11 és vedd át tőlük az ezüstöt és az aranyat, és csináltass koronát, és tedd Jósua főpapnak, Jócádák fiának a fejére! 12 Így szólj neki: Azt mondja a Seregek Ura: „Íme, egy férfiú, akinek Sarjadék a neve, mert kihajt a helyéről, és ő építi föl az Úr templomát! 13 Mert ő fogja fölépíteni az Úr templomát, és nagy lesz a méltósága, trónra ül, és uralkodni fog. Mellette pap is lesz a trónon, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. 14 A korona pedig legyen emlékeztető jel Heldajra, Tóbijjára, Jedajára és Hénre, Cefanjá fiára az Úr templomában.

15 Eljönnek a messzeségben lakók is, és építik az Úr templomát; és megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött el engem hozzátok. Így lesz, ha igazán hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a szavára!”