Zakariás próféta könyve

Júda és Izráel eljövendő nagysága

10 Kérjetek esőt az Úrtól

a tavaszi eső idején!

Az Úr szerez villámlást, ő ad záporesőt

és mezei növényt mindenkinek.

2 Mert a bálványok hazugságot szólnak,

a varázslók pedig hamisságot látnak,

és üres álmokat mondanak,

és hiábavalósággal vigasztalnak.

Ezért szélednek el, mint a juhnyáj,

és nyomorognak, mert nincs pásztoruk.

3 Haragra gerjedtem a pásztorok ellen,

és megfenyítem a bakokat.

Bizony, gondja van a Seregek Urának

az ő nyájára, Júda házára,

és olyanokká teszi őket,

amilyen a harcra fölékesített ló.

4 Közülük kerül ki a szegletkő,

közülük a cövek, közülük való a harci íj,

közülük kerül ki minden elöljáró is.

5 Olyanok lesznek, mint a hősök,

akik az utcák sarát tapossák a harcban.

Harcolnak, mert velük van az Úr,

és megszégyenítik a lovasokat.

6 Megerősítem Júda házát,

és József házát megsegítem.

Visszahozom őket, mert megszánom őket,

és olyanná lesznek,

mintha el se vetettem volna őket,

mert én vagyok az Úr, az ő Istenük,

és én meghallgatom őket.

7 Efraim is olyan lesz, mint egy hős,

és örvendezik majd, mint aki bort ivott.

Látják ezt a fiai, és örvendeznek,

örül a szívük az Úrban.

8 Füttyentek nekik, és összegyűjtöm őket,

mert megszabadítom őket, és meg­sokasodnak,

mint régen.

9 Bár szétszórtam őket a népek közé,

messze földön is emlegetnek engem,

életben maradnak, és visszatérnek

fiaikkal együtt.*

10 Mert visszatérítem őket Egyiptom földjéről,

Asszíriából is összegyűjtöm őket.

Behozom őket Gileád és Libánon földjére,

de még ez sem lesz elég nekik.

11 Szorongattatva vonulnak át a tengeren,

de az Úr ráüt a tenger hullámaira,

és kiszáradnak a Nílus mélységei.

Vége lesz Asszíria kevélységének,

és elvész Egyiptom királyi pálcája.

12 És megerősítem őket az Úrban,

és az ő nevében járnak – így szól az Úr.