Zakariás próféta könyve

Látomás Jósua főpapról. Ígéret az Istenben bízóknak

3 Azután megmutatta nekem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a Sátánt, aki a jobbja felől állt, hogy vádolja őt. 2 Azt mondta az Úr a Sátánnak: Megdorgál téged az Úr, te Sátán! Megdorgál az Úr, aki magáévá fogadta Jeruzsálemet! Hát nem tűzből kikapott üszök-e ez? 3 Jósua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. 4 Megszólalt az angyal, és azt mondta az előtte állóknak: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! Majd azt mondta neki: Lásd! Levettem rólad álnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztetlek téged! 5 Azután így szólt: Tegyenek a fejére tiszta süveget! Föltették tehát fejére a tiszta süveget, és beöltöztették a ruhákba, az Úr angyala pedig ott állt.

6 Az Úr angyala akkor így figyelmeztette Jósuát: 7 „Azt mondja a Seregek Ura: Ha az én útjaimon jársz, és ha megtartod rendeléseimet, te is ítélője leszel házamnak, sőt őrizni fogod udvaraimat, és ki- és bejárást engedek neked az itt állók között. 8 Halld meg, Jósua főpap, te és társaid, akik előtted ülnek, mert jelképet hordozó férfiak ezek: Íme, bizony, előhozom szolgámat, a Sarjadékot! 9 Mert íme, ez a kő az, amelyet Jósua elé helyeztem. Ezen az egy kövön hét szem van, íme, én faragtam annak faragványait – így szól a Seregek Ura , és eltörlöm e föld álnokságait egy napon. 10 Azon a napon – így szól a Seregek Ura – mindenki meghívja majd felebarátját szőlője és fügefája alá.”