Zakariás próféta könyve

Látomás az arany lámpatartóról

4 Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felköltött engem, mint amikor valakit álmából költenek fel. 2 Azt kérdezte tőlem: Mit látsz? Azt mondtam: Íme, egy színarany mécsestartót látok, melynek a tetején az olajtartó, rajta pedig hét mécses van, és hét-hét cső tartozik a tetején lévő mécsesekhez, 3 mellette pedig két olajfa áll. Egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig a bal oldalán. 4 Akkor azt kérdeztem az angyaltól, aki velem beszélt: Mik ezek, Uram? 5 Erre így felelt az angyal, aki velem beszélt: Hát nem tudod, mik ezek? Azt mondtam: Nem, Uram! 6 Ő így felelt nekem: Ez az Úr beszéde Zerubbábelhez: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! – ezt mondja a Seregek Ura. 7 Ki vagy te, te nagy hegy? Síksággá leszel Zerubbábel előtt! Ő kihozza a zárókövet, és közben ilyen kiáltás hallatszik: Áldás, áldás reá!

8 Majd így szólt hozzám az Úr szava: 9 Zerubbábel keze vetette meg a ház alapját, és az ő keze fejezi majd be azt. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött el engem hozzátok. 10 Mert akik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. A hét mécses pedig az Úr szemeit jelzi, amelyek átlátják az egész földet.

11 Akkor azt kérdeztem tőle: Mi ez a két olajfa a mécsestartó jobb és bal oldalán? 12 Másodszor is szóltam, és megkérdeztem: Mit jelent az olajfának az a két ága, amely a két aranycső mellett van, és önti magából az arany olajat? 13 Így szólt hozzám: Hát nem tudod, mik ezek? Azt mondtam: Nem, Uram! 14 Ő azt mondta nekem: Ezek ketten az olajjal fölkentek, akik az egész föld Ura mellett állnak.