Mózes negyedik könyve

A tizenkét nemzetség fejedelmeinek adományai a szent hajlék és az oltár számára

7 Amikor Mózes befejezte a sátor felállítását, fölkente és fölszentelte azt minden edényével együtt; az oltárt is minden edényével együtt. Fölkente és fölszentelte azokat. 2 Odajárultak Izráel fejedelmei, a ház­népek fejei, a törzsek fejedelmei, akik a számba vettek élén álltak. 3 Az Úr elé vitték áldozatukat: hat fedett szekeret és tizenkét ökröt. Két fejedelem egy szekeret és mindegyik egy-egy ökröt. Odavitték azokat a sátor elé. 4 Ekkor az Úr azt mondta Mózesnek: 5 Vedd át tőlük ezeket a gyülekezet sátrának szolgálatára. Add a lévitáknak, mindegyiknek a maga szolgálata szerint. 6 Átvette tehát Mózes a szekereket és az ökröket, és a lévitáknak adta őket. 7 Két szekeret és négy ökröt adott Gérsón fiainak szolgálatukhoz mérten. 8 Négy szekeret és nyolc ökröt adott Merári fiainak az ő szolgálatukhoz mérten, Ítámárnak, Áron pap fiának keze alá. 9 Kehát fiainak pedig semmit sem adott, mert az ő feladatuk volt, hogy a szent dolgokat vállukon vigyék. 10 Azután a fejedelmek az oltár fölszentelésére való dolgokat hoztak azon a napon, amelyen fölkenték azt, és odavitték áldozati ajándékukat az oltár elé. 11 Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek: Egyik nap az egyik fejedelem, másik nap egy másik fejedelem vigye oda az oltár fölszentelésére szánt áldozatát.

12 Az első napon Júda nemzetségéből Nahsón, Ammínádáb fia mutatta be áldozati ajándékát. 13 Áldozata egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény volt a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 14 Továbbá egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 15 Egy fiatal bika, egy kos, egy esztendős bárány egészen elégő áldozatul. 16 Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 17 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak és öt egyéves bárány. Ez Nahsónnak, Ammínádáb fiának az áldozati ajándéka.

18 A második napon Netanél, Cúár fia, Issakár nemzetségének fejedelme vitte ajándékát. 19 Áldozatként vitt egy százharminc sékel súlyú ezüsttálat, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedényt a szent sékel szerint; mind a kettő tele volt olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 20 Egy tíz sékel súlyú aranycsészét, tele füstölőszerekkel. 21 Egy fiatal bikát, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul. 22 Egy kecskebakot bűnért való áldozatul. 23 Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt egyesztendős bárányt. Ez Netanélnak, Cúár fiának áldozati ajándéka.

24 A harmadik napon Zebulon fiainak fejedelme, Eliáb, Hélón fia következett. 25 Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 26 Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 27 Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 28 Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 29 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Eliábnak, Hélón fiának az áldozati ajándéka.

30 A negyedik napon Rúben fiainak fejedelme, Elicúr, Sedéúr fia következett. 31 Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 32 Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 33 Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 34 Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 35 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Elicúrnak, Sedéúr fiának az áldozati ajándéka.

36 Ötödnapon Simeon fiainak fejedelme, Selumiél, Cúrisaddaj fia következett. 37 Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 38 Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 39 Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 40 Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 41 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Selumiélnak, Cúrisaddaj fiának az áldozati ajándéka.

42 Hatodnapon Gád fiainak fejedelme, Eljászáf, Deúél fia következett. 43 Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 44 Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 45 Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 46 Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 47 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Eljászáfnak, Deúél fiának az áldozata.

48 Hetednapon Efraim fiainak fejedelme, Elisámá, Ammihúd fia következett. 49 Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 50 Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 51 Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 52 Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 53 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Elisámának, Ammihúd fiának az áldozati ajándéka.

54 Nyolcadnapon Manassé fiainak fejedelme, Gamliél, Pedácúr fia következett. 55 Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 56 Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 57 Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 58 Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 59 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Gamliélnak, Pedácúr fiának áldozati ajándéka.

60 A kilencedik napon Benjámin fiainak fejedelme, Abidán, Gideóni fia következett. 61 Áldozata egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 62 Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 63 Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 64 Egy kecskebak bűnért való ádozatul. 65 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Abidánnak, Gideóni fiának az áldozati ajándéka.

66 A tizedik napon Dán fiainak fejedelme, Ahiezer, Ammisaddaj fia következett. 67 Áldozata egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 68 Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 69 Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 70 Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 71 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Ahiezernek, Ammisaddaj fiának az áldozati ajándéka.

72 A tizenegyedik napon Ásér fiainak a fejedelme, Pagiél, Okrán fia következett. 73 Áldozata egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 74 Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 75 Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 76 Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 77 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Pagiélnak, Okrán fiának az áldozati ajándéka.

78 A tizenkettedik napon Naftáli fiainak a fejedelme, Ahira, Énán fia következett. 79 Áldozata egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 80 Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 81 Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 82 Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 83 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Ahirának, Énán fiának az áldozati ajándéka.

84 Ez volt Izráel fejedelmeinek ajándéka az oltár fölszentelésére azon a napon, amelyen fölkenték azt: tizenkét ezüsttál, tizenkét ezüst hintőedény, tizenkét aranycsésze. 85 Százharminc sékel súlyú volt egy ezüsttál, egy ezüst hintőedény pedig hetven sékel súlyú. Az edények ezüstje összesen: kétezer-négyszáz sékel a szent sékel szerint. 86 Tizenkét aranycsésze füstölőszerekkel. Tíz-tíz sékel súlyú volt egy-egy csésze a szent sékel szerint: a csészék aranya összesen százhúsz sékel. 87 Az egészen elégő áldozatra való összes állat: tizenkét fiatal bika, tizenkét kos, tizenkét egyesztendős bárány a hozzájuk való ételáldozatokkal és tizenkét kecskebak bűnért való áldozatul. 88 A hálaadó áldozatra való összes állat pedig huszonnégy bika, hatvan kos, hatvan bak, hatvan egyesztendős bárány volt. Ez volt az oltár fölszentelésére való áldozat, miután fölkenték azt.

89 Mikor pedig bement Mózes a gyülekezet sátrába, hogy beszéljen Istennel, hallotta annak szavát, aki a bizonyság ládájának fedele felől szólt, a két kerúb közül. Onnan szólt hozzá.