Mózes negyedik könyve

A názírok törvénye, a papi áldás

6 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Amikor egy férfi vagy asszony külön is fogadalmat tesz, názírfogadalmat, hogy így az Úrnak szentelje magát, 3 szakassza el magát a bortól és a részegítő italtól. Borecetet és részegítő italból való ecetet ne igyon, és szőlőből csinált italt se igyon, se új, se aszú szőlőt ne egyen. 4 Názírságának egész ideje alatt semmi olyasmit ne igyon, ami a szőlőtőről való, a szőlő magvától fogva a szőlő héjáig. 5 Názírfogadalmának egész idején ne érje borotva a fejét, míg be nem telnek a napok, amelyekre az Úrnak szentelte magát. Szent legyen, hagyja növekedni fején a hajfürtöket. 6 Egész idő alatt, amelyre az Úrnak szentelte magát, ne menjen be holttesthez. 7 Se apjának, se anyjának, se fiú-, se leánytestvéreinek holttestével ne fertőztesse meg magát, amikor meghalnak, mert Istenének názírsága van a fején. 8 Názírságának egész idején az Úrnak legyen szentelve.

9 Ha pedig hirtelen meghal valaki őnála, és tisztátalanná teszi az ő názír fejét, nyírja meg a fejét tisztulásának napján. A hetedik napon nyírja meg. 10 A nyolcadik napon pedig vigyen két gerlicét vagy két galambfiókát a papnak a gyülekezet sátrának bejáratához. 11 Készítse el a pap az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat pedig egészen elégő áldozatul, és szerezzen neki engesztelést, amiért vétekbe esett a holttest miatt. Így szentelje meg a fejét azon a napon. 12 Názírságának napjait szentelje újra az Úrnak, és vigyen vétkéért való áldozatul egy egyesztendős bárányt. Az előbbi napok pedig nem számítanak, mert tisztátalan lett a názír.

13 Ez pedig a názír törvénye: amely napon betelik názírságának ideje, vigyék őt a gyülekezet sátrának bejáratához. 14 Ő pedig vigye föl áldozatát az Úrnak: egy egyesztendős, ép hím bárányt egészen elégő áldozatul és egy ép, egyesztendős nőstény bárányt bűnért való áldozatul és egy ép kost hálaáldozatul. 15 Továbbá egy kosár kovásztalan kenyeret, olajjal kevert finomlisztből való lepényeket és olajjal megkent kovásztalan pogácsákat a hozzájuk való étel- és italáldoza­tokkal. 16 Vigye azokat a pap az Úr színe elé, és készítse el az ő bűnéért való áldozatát és egészen elégő áldozatát. 17 A kost is készítse el hálaadó áldozatul az Úrnak a kosárban levő kovásztalan kenyerekkel együtt, és készítse el a pap az ahhoz való étel- és italáldozatot is. 18 A názír pedig nyírja le fejének hajkoronáját a gyülekezet sátrának bejáratánál, azután fogja odaszánt haját, és tegye a tűzre, amelyen a hálaáldozat van. 19 Fogja azután a pap a kos megfőtt lapockáját, egy kovásztalan lepényt a kosárból és egy kovásztalan pogácsát, és tegye a názír tenyerére őket, miután a názír lenyírta odaszánt haját, 20 és lóbálja meg a pap ezeket áldozatul az Úr színe előtt. A papé az szent adományként a meglóbált szegyen és a fölemelt lapockán fölül. Ezután már ihat bort a názír.

21 Ez a fogadalmat tett názír törvénye, és ez az ő áldozata názírságáért az Úrnak azonkívül, amire módja van. Názírságának törvénye szerint tartsa meg fogadalmát, amelyet tett, és aszerint cselekedjék.

22 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 23 Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik:

24 „Áldjon meg téged az Úr,

és őrizzen meg téged.

25 Világosítsa meg az arcát rajtad az Úr,

és legyen kegyelmes hozzád.

26 Fordítsa feléd arcát az Úr,

és adjon neked békességet.”

27 Így tegyék nevemet Izráel fiaira, hogy megáldjam őket.