Mózes negyedik könyve

A hetedik hónapban végzendő áldozatok

29 A hetedik hónapban, a hónap első napján szent összegyülekezésetek legyen. Semmi hétköznapi munkát ne végezzetek. A kürtzengés napja ez nektek. 2 Készítsetek elégő áldozatot kedves illatul az Úrnak: egy bikaborjút, egy kost, hét ép, egyesztendős bárányt, 3 hozzájuk ételáldozatul háromtized efa olajjal kevert finomlisztet a bikához, kéttized részt a koshoz 4 és bárányonként egy-egy tizedrészt a bárányhoz. 5 Egy kecskebakot bűnért való áldozatul, hogy engesztelés legyen értetek. 6 Az újhold napján végzendő egészen elégő áldozaton és a hozzá tartozó ételáldozaton kívül, az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó ételáldozaton és italáldozataikon kívül az ő rendjük szerint legyen ez kedves illatú tűzáldozat az Úrnak.

7 A hetedik hónap tizedik napján is szent összegyülekezésetek legyen. Tartóztassátok meg magatokat, semmi munkát ne végezzetek! 8 Vigyetek az Úrnak kedves illatú elégő áldozatul egy bikaborjút, egy kost, hét hibátlan, egyesztendős bárányt, amelyek épek legyenek, 9 és hozzájuk tartozó ételáldozatul háromtized efa olajjal kevert finomlisztet a bikához, kéttized részt a koshoz 10 és bárányonként egy-egy tizedrészt a bárányhoz. 11 Egy kecskebakot bűnért való áldozatul az engesztelésre való bűnáldozaton kívül és az állandó égőáldozaton, a hozzá tartozó étel- és italáldozaton kívül.

12 A hetedik hónap tizenötödik napján is szent összegyülekezésetek legyen. Semmi hétköznapi munkát ne végezzetek, és az Úr ünnepét hét napig ünnepeljétek. 13 Vigyetek az Úrnak egészen elégő áldozatot kedves illatú tűzáldozatul: tizenhárom bikaborjút, két kost, tizennégy egyesztendős bárányt, amelyek mind hibátlanok legyenek. 14 Hozzájuk ételáldozatul olajjal kevert finomliszt legyen, háromtized efát egy-egy bikához mind a tizenhárom bikánál, kéttized vékával egy-egy koshoz mind a két kosnál, 15 egy-egy tizedrészt minden bárány mellé a tizennégy báránynál. 16 Egy kecskebakot bűnért való áldozatul az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó étel- és italáldozaton kívül.

17 A második napon pedig tizenkét bikaborjút, két kost, tizennégy ép, egyesztendős bárányt. 18 A hozzájuk járó étel- és italáldozat pedig a bikák, a kosok, a bárányok száma szerint a szokásnak megfelelő legyen. 19 Egy kecskebakot bűnért való áldozatul az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó étel- és italáldozaton kívül.

20 Harmadnap pedig tizenegy bikaborjút, két kost, tizennégy ép, egyesztendős bárányt, 21 a hozzájuk tartozó étel- és ital­áldozat a bikák, a kosok és a bárányok száma szerint a szokásnak megfelelő legyen. 22 Vigyetek egy kecskebakot is bűnért való áldozatul az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó étel- és italáldozaton kívül.

23 Negyednapon pedig tíz bikaborjút, két kost, tizennégy ép, egyesztendős bárányt, 24 a hozzájuk tartozó étel- és italáldozat a bikák, a kosok és a bárányok száma szerint a szokásnak megfelelő legyen. 25 Egy kecskebakot bűnért való áldozatul az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó étel- és italáldozaton kívül.

26 Ötödnapon kilenc bikaborjút, két kost, tizennégy ép, egyesztendős bárányt. 27 A hozzájuk tartozó étel- és italáldozat a bikák, a kosok és a bárányok száma szerint a szokásnak megfelelő legyen. 28 Egy bakot bűnért való egészen elégő áldozatul az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó étel- és italáldozaton kívül.

29 Hatodnapon nyolc bikát, két kost, tizennégy ép, egyesztendős bárányt. 30 A hozzájuk tartozó étel- és italáldozat a bikák, a kosok és a bárányok száma szerint a szokásnak megfelelő legyen. 31 Egy bakot bűnért való áldozatul az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó étel- és italáldozaton kívül.

32 A hetedik napon pedig hét bikát, két kost, tizennégy ép, egyesztendős bárányt. 33 A hozzájuk tartozó étel- és italáldozat a bikák, a kosok és a bárányok száma szerint a szokásnak megfelelő legyen. 34 Egy bakot bűnért való áldozatul az állandó égőáldozaton kívül és a hozzá tartozó étel- és italáldozaton kívül.

35 A nyolcadik napon záróünnepet tartsatok, semmi hétköznapi munkát ne végezzetek. 36 Vigyetek az Úrnak egészen elégő áldozatot kedves illatú tűzáldozatul: egy bikát, egy kost, hét ép, egyesztendős bárányt. 37 A hozzájuk tartozó étel- és ital­áldozat a bika, a kos és a bárányok száma szerint a szokásnak megfelelő legyen. 38 És egy bakot bűnért való áldozatul az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó étel- és italáldozaton kívül.

39 Ezeket áldozzátok az Úrnak a ti ünnepeiteken azokon kívül, amiket fogadalomból és szabad akaratból mutattok be égőáldozatul, hálaáldozatul, étel- és italáldozatul.

40 És elmondta Mózes Izráel fiainak mindazt, amit az Úr parancsolt neki.