Máté evangéliuma

Feddő beszéd az írástudók és
a farizeusok ellen (Mk 12,38–40;
Lk 20,45–47; Lk 11,37–53)

23 Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz: 2 Az írástudók és a farizeusok Mózes székébe ültek. 3 Amit azért parancsolnak, mindazt megtartsátok és megtegyétek, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert amit mondanak, azt nem teszik meg. 4 Nehéz és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, ők maguk azonban az ujjukkal sem akarják azokat mozdítani. 5 Mindent csak azért tesznek, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk bojtjait, 6 és szeretik a lakomákon a főhelyet és a gyülekezetekben a díszhelyeket, 7 a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így szólítják őket: Mester! 8 Ti azonban ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. 9 Atyátoknak se szólítsatok senkit e földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. 10 Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti Tanítótok, a Krisztus. 11 Hanem aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgátok. 12 Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

13 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt; mert ti nem mentek be, s azokat sem hagyjátok bejutni, akik bemennének! 14 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házait, és színből hosszan imádkoztok! Ezért annál súlyosabb lesz ítéletetek. 15 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a földet, hogy egy pogányt prozelitává tegyetek! Amikor pedig azzá tettétek, a gyehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál. 16 Jaj nektek, vak vezetők, akik ezt mondjátok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü! 17 Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb: az arany-e vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? 18 És ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, azt köti az eskü. 19 Ti vakok, mert melyik nagyobb: az ajándék-e vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? 20 Aki azért az oltárra esküszik, nemcsak arra esküszik, hanem mindarra is, ami azon van. 21 És aki a templomra esküszik, nemcsak arra esküszik, hanem arra is, aki abban lakozik. 22 És aki az égre esküszik, nemcsak az Isten trónjára esküszik, hanem arra is, aki azon ül. 23 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget! Pedig ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhagyni. 24 Vak vezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. 25 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, melyek belül tele vannak kapzsisággal és rablásvággyal! 26 Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen! 27 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről tetszetősnek látszanak, belül pedig halottak csontjaival és minden tisztátalansággal vannak tele! 28 Hasonlóképpen ti is kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. 29 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert sírokat építetek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak síremlékeit, 30 és azt mondjátok, hogy ha atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna bűntársak a próféták vérének kiontásában! 31 Ezzel magatok tanúskodtok arról, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. 32 Töltsétek hát be ti is atyáitok mértékét! 33 Kígyók, viperafajzatok! Hogyan menekülhetnétek meg a gyehenna ítéletétől? 34 Azért íme, prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök és megfeszítetek, másokat azok közül zsinagógáitokban megkorbácsoltok és városról városra üldöztök, 35 hogy rátok szálljon minden igaz vér, amely kiomlott a földön, az igaz Ábel vérétől fogva Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. 36 Bizony mondom nektek, mindez eljön erre a nemzedékre.

Jézus panasza Jeruzsálem ellen
(Lk 13,34–35)

37 Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, miképpen a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok. 38 Íme, pusztán marad házatok. 39 Mert mondom nektek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki jön az Úr nevében!