Ezékiel próféta könyve

Jövendölés Egyiptom pusztulásáról

29 A tizedik esztendőben, a tizedik hónapban, a hónap tizenkettedik napján így szólt hozzám az Úr szava: 2 Embernek fia! Vesd tekintetedet a fáraóra, Egyiptom királyára! Prófétálj ellene és egész Egyiptom ellen! 3 Szólj, és ezt mondd: „Így szól az én Uram, az Úr:

Ím, ellened megyek, fáraó, Egyiptom királya,

te nagy szörnyeteg,

aki a folyóvizek között fekszel,

és azt mondod:

Enyém a folyóm, én alkottam magamnak!

4 Horgokat vetek álladba, és azt cselekszem,

hogy folyóid halai

odaragadjanak pikkelyeidhez.

Kivonszollak téged folyóid közepéből,

és folyóid minden halát,

amelyek odaragadtak pikkelyeidhez.

5 Kivetlek a pusztába téged,

és folyóid minden halát.

A nyílt mezőre esel,

nem szednek össze és nem temetnek el.

A földi vadaknak és az égi madaraknak

adlak eledelül.

6 És megtudja Egyiptom minden lakosa, hogy én vagyok az Úr. Mert Izráel háza számára nádszálból való bot voltál. 7 Amikor kézbe fogtak, összetörtél, és fölhasítottad egész vállukat. Amikor rád támaszkodtak, összeroppantál, és megroskasztottad egész derekukat.* 8 Ezért így szól az én Uram, az Úr: Íme, fegyvert hozok ellened, és kiirtok belőled embert és állatot. 9 Egyiptom földje pusztasággá és sivataggá lesz, és megtudják, hogy én vagyok az Úr. Mert azt mondta: Enyém a folyó, én alkottam. 10 Ezért íme, ellened megyek, és folyóid ellen, és Egyiptom földjét nagy pusztaságok pusztaságává teszem Migdóltól Szevénéig és Kús határáig. 11 Ne menjen át azon emberi láb, se állat lába ne járjon át rajta, és ne lakják negyven esztendeig. 12 Egyiptom földjét pusztasággá teszem, és az elpusztult országok közé kerül. Városai az elpusztult városok közé kerülnek, és pusztán maradnak negyven esztendeig. Az egyiptomiakat pedig szétszórom a nemzetek közé, és szétszélesztem őket az országokba.”

13 De így szól az én Uram, az Úr: Negyven esztendő múlva összegyűjtöm az egyiptomiakat a népek közül, akik közé szétszóródtak. 14 Visszahozom Egyiptom foglyait, és visszaviszem őket Patrósz földjére, származási helyükre, és ott jelentéktelen királysággá lesznek. 15 A többi királysághoz képest jelentéktelen lesz, és többé nem emeli magát a nemzetek fölé. Kicsivé teszem őket, hogy ne uralkodhassanak a nemzeteken. 16 Nem lesz többé Izráel házának a bizodalma, nem emlékeztet többé arra a bűnre, hogy feléje hajoltak, és megtudják, hogy én, az Úr, Úr vagyok.

17 A huszonhetedik esztendőben, az első hónapban, a hónap első napján így szólt hozzám az Úr szava: 18 Embernek fia! Nebukadneccar, Babilon királya nehéz feladattal fárasztotta seregét Tírusz ellen. Minden fej belekopaszodott, és minden váll feltört, mégsem lett jutalma sem neki, sem seregének azért a munkáért, amellyel Tírusz miatt fáradozott. 19 Ezért így szól az én Uram, az Úr: Íme, Nebukadneccarnak, a babiloni királynak adom Egyiptom földjét. Elveszi gazdagságát, elragadja zsákmányát, és prédát szerez. Ez lesz a jutalma seregének. 20 Fáradozásáért, mert nekem tette ezt, fizetségéül neki adom Egyiptom földjét, azt mondja az én Uram, az Úr.

21 Azon a napon szarvat növelek Izráel házának, és megnyitom közöttük a te szádat, és megtudják, hogy én vagyok az Úr.