Ezékiel próféta könyve

Siratóének Júda két királyáról

19 Te pedig kezdj siratóéneket Izráel fejedelmeiről! 2 Ezt mondd:

Mi volt anyád? Nőstény oroszlán,

oroszlánok között feküdt,

fiatal oroszlánok között nevelte föl kölykeit.

3 Fölnevelte az egyik kölykét,

és az ifjú oroszlánná lett.

Megtanult zsákmányt szerezni,

és embereket evett.

4 De meghallották róla ezt a népek,

foglyul ejtették vermükben,

és láncon vitték őt Egyiptom földjére.

5 Amikor anyja látta, hogy késik,

odaveszett a reménysége,

fogott egy másikat a kölykei közül,

és azt nevelte ifjú oroszlánná.

6 Ez járt-kelt az oroszlánok között,

ifjú oroszlánná lett,

megtanult zsákmányt szerezni,

és embereket evett.

7 Lerombolta palotáikat,*

elpusztította városaikat,

és megrettent az ország minden lakója

ordításának hangjától.

8 Akkor szembeszálltak vele

a körötte lévő tartományok népei,

kivetették rá hálójukat,

és foglyul ejtették vermükben.

9 Láncra verve ketrecbe vetették,

és elvitték Babilon királyához.

Börtönbe vetették,

hogy ne hallják többé a hangját Izráel hegyein.

10 Anyád olyan volt szőlőskertedben,*

mint a víz mellé ültetett szőlőtő,

terméssel és vesszővel

bővelkedett a sok víztől.

11 Erős vesszői nőttek,

uralkodói pálcának valók.

Nagyon magas volt,

a lombok fölé emelkedett,

és kitűnt magasságával

és vesszőinek sokaságával.

12 De a harag kiszaggatta, földre vetette,

és a keleti szél leszárította gyümölcsét.

Erős vesszői letörtek és elszáradtak,

tűz emésztette meg őket.

13 Most a pusztába van ültetve,

száraz és szomjas földbe.

14 Tűz csapott ki egyik vesszejéből,

megemésztette ágait és gyümölcsét.

Nincs rajta többé erős vessző,

nincs uralkodásra való pálca!

Siratóének ez, siratóének lett.