Énekek éneke

Vőlegény

5 Bejöttem a kertembe,

én húgom, jegyesem,

szedem a mirhámat balzsamommal együtt,

eszem a lépes mézemet színmézemmel együtt,

iszom a boromat tejemmel együtt.

Mások

Egyetek, igyatok, barátaim,

és részegedjetek meg, szeretteim!

Menyasszony

2 Elaludtam, de ébren volt szívem,

és íme, szerelmesem szava szólt, és zörgetett:

Nyiss ajtót nekem, húgom, mátkám,

galambom, én tökéletesem,

mert fejemre harmat szállt,

hajamra éjszaka cseppjei hulltak.

3 Levetettem ruhámat, hogy öltözhetnék föl?

Megmostam a lábamat, hogy piszkíthatnám be?

4 Szerelmesem benyújtotta kezét az ajtó hasadékán,

és belsőm felindult iránta.

5 Fölkeltem, hogy ajtót nyissak szerelmesemnek,

és kezemről mirha csöpögött,

és ujjaimról mirha folyt a zár kilincsére.

6 Ajtót nyitottam szerelmesemnek,

de szerelmesem már megfordult, elment.

Lelkem megindult beszédétől,

kerestem őt, de nem találtam.

Kiáltottam utána, de nem felelt.

7 Rám találtak az őrök,

akik a várost járják,

megvertek, megsebesítettek,

elvették kendőmet

a kőfal őrei.

8 Kényszerítelek titeket,

Jeruzsálem leányai,

ha megtaláljátok szerelmesemet,

mondjátok meg neki,

hogy a szerelem betege vagyok.

Mások

9 Miben különb a te szerelmesed

más szerelmeseknél,

ó, asszonyok szépe?

Miben különb a te szerelmesed

más szerelmeseknél,

hogy minket ily nagyon kérsz?

Menyasszony

10 Az én szerelmesem ragyogó és piros,

tízezer közül is kitűnik.

11 Feje, mint a színtiszta arany,

hajfodra fekete, mint a hollóé.

12 Szemei, mint galambok a vízfolyás mellett,

melyek tejben fürödtek, szépen elhelyezve.*

13 Arca hasonlít a balzsamágyáshoz,

amelyben illatos palánták nőnek.

Ajkai liliomok,

melyekről csöpögő mirha folyik.

14 Kezei aranyhengerek,

topázba foglalva,

teste faragott elefántcsont,

zafírokkal rakva.*

15 Lábszárai márványoszlopok,

aranytalpakra helyezve.

Tekintete, mint a Libánon,

tetszetős, mint a cédrusfa.

16 Ínye édes,

és ő maga is mindenestül kívánatos!

Ő az én szerelmesem,

és ő az én kedvesem,

ó, Jeruzsálem leányai!

Mások

17 Hova ment a szerelmesed,

ó, asszonyok szépe?

Hova lett szerelmesed?

Hadd keressük veled együtt!

Menyasszony

18 Szerelmesem a kertjébe ment,

a balzsamágyások közé,

hogy a kertben sétáljon,

és liliomot szedjen.

19 Szerelmesemé vagyok,

és szerelmesem az enyém,

aki a liliomok közt sétál.