Énekek éneke

Vőlegény

4 Mily szép vagy, mátkám, mily szép vagy!

Szemeid galambok a fátylad mögött,

hajad hasonló a kecskenyájhoz,

amely Gileád hegyéről ereszkedik alá.

2 Fogaid hasonlók a megnyírt juhnyájhoz,

amely az úsztatóból jött föl,

mindegyiknek ikerpárja van,

nincsen közöttük meddő.

3 Ajkad olyan, mint a karmazsinfonál,

és beszéded kedves.

Halántékod olyan a fátylad mögött,

mint a gránátalmagerezd.*

4 Nyakad olyan, mint Dávid tornya,

amely fegyvertárnak épült:

ezer pajzs függ benne,

csupa erős vitéz pajzsa.

5 Két melled olyan, mint két őzike,

mint egy gazella ikrei,

amelyek a liliomok közt legelnek.

6 Mikor hűvösödni kezd,

és megnyúlnak az árnyak,

elmegyek a mirhahegyre

és a tömjénhalomra.

7 Mindenestül szép vagy, mátkám,

és semmi szeplő sincs benned!

8 Jöjj velem a Libánonról, jegyesem,

jöjj velem a Libánonról!

Szállj le az Amána hegyéről,

a Szenír és a Hermón tetejéről,

az oroszlánok barlangjából,

a párducok hegyeiről!

9 Rabul ejtetted szívemet,

húgom, jegyesem,

rabul ejtetted szívemet

szemed egyetlen pillantásával,

nyakdíszed egy láncocskájával.

10 Mily szép is a te szerelmed,

húgom, jegyesem!

Mily nagyon jó a te szerelmed,

jobb a bornál,

olajod illatosabb minden illatszernél.

11 Ajkadról színméz csöpög, jegyesem,

nyelved alatt méz és tej van,

ruháid illata olyan, mint a Libánon illata.

12 Bezárt kert az én húgom, jegyesem,

elzárt forrás, lepecsételt kút.

13 Csemetéid gránátalmakert,

édes gyümölcsökkel együtt,

ciprusokkal és nárdusokkal.*

14 Nárdus és sáfrány,

jó illatú nád és fahéj,

mindenféle tömjéntermő fával,

mirha és aloé,

sokféle drága illatszerrel.

15 Kerti forrás, élő víz kútfeje,

mely a Libánonról folyik.

16 Ébredj föl, északi szél,

és jöjj el, déli szél, fújj a kertemre,

hadd áradjon drága illata!

Menyasszony

Jöjjön el szerelmesem a kertjébe,

és egye pompás gyümölcsét.

A menyasszony keresi vőlegényét,
és dicséri szépségét