Énekek éneke

A menyasszony hűsége

3 Fektemben éjjelente kerestem őt,

akit szeret a lelkem,

kerestem, de nem találtam meg.

2 Immár fölkelek, és bejárom a várost,

a tereket és az utcákat,

megkeresem, akit szeret a lelkem.

Kerestem őt, de nem találtam.

3 Rám találtak az őrök,

akik a várost járják.

Azt kérdeztem tőlük:

Láttátok-e azt,

akit szeret a lelkem?

4 Alig mentem tovább tőlük,

megtaláltam azt, akit szeret a lelkem.

Megragadtam, el nem bocsátom,

míg be nem viszem anyám házába,

szülőmnek szobájába.

5 Kényszerítelek titeket,

Jeruzsálem leányai,

a gazellákra és a mezei szarvasokra,

ne költsétek föl, ne ébresszétek föl

a szerelmet, amíg nem akarja!

6 Ki az, aki úgy jön föl a pusztából,

mint valami füstoszlop,

mirhától és tömjéntől,

a kereskedő mindenféle

jó illatú porától illatosan?

7 Íme, Salamon gyaloghintaja ez,

hatvan erős férfi van körülötte

Izráel hősei közül!

8 Mindnyájan fegyverforgatók,

hadakozásban tapasztaltak,

mindegyiknek kard van az oldalán

az éjszaka rémei ellen.

9 Gyaloghintót készíttetett magának

Salamon király a Libánon fáiból.

10 Oszlopait ezüstből csináltatta,

oldalát aranyból, ülését bíborból,

belső részét szeretettel hímezték

Jeruzsálem leányai.*

11 Jöjjetek ki, és nézzétek, Sion leányai,

Salamon királyt a koronával,

mellyel anyja koronázta meg őt

menyegzője napjára,

szíve vigasságának napjára!

A menyasszony szépsége