Ámósz próféta könyve

Sion romlásának példája. Isten megbünteti népét, majd megkönyörül

9 Láttam az Urat az oltárnál állni.

Azt mondta: Üsd meg az oszlopfőt,

hadd rendüljenek meg a küszöbök,

és döntsd azokat mindnyájuk fejére.

Akik megmaradnak,

azokat fegyverrel ölöm meg.

Senki sem fog elfutni,

és senki sem tud megmenekülni közülük.

2 Ha a Seolba ássák el magukat,

onnan is kiragadja őket a kezem,

és ha az égbe mennének föl,

onnan is lehozom őket!

3 Ha a Karmel tetején rejtőznek is el,

onnan is előkeresem és elhozom őket.

Ha a tenger mélyére bújnának el szemem elől,

ott is parancsolok, és megmarja őket a kígyó.

4 Ha fogságba mennek is ellenségeik előtt,

ott is parancsolok, és megöli őket a fegyver.

Feléjük fordítom a szememet,

de vesztükre, nem pedig javukra.

5 Mert az Úr, a Seregek Ura az,

aki megérinti a földet, és megolvad az,

és jajgat annak minden lakója,

és egészen fölemelkedik, mint a Nílus,

majd leapad, mint Egyiptom folyója.

6 Aki fönn az égben építette meg lakhelyét,

és annak boltozatát a földre alapozta;*

aki előhívja a tenger vizét,

és kiönti a föld színére: az Úr az ő neve!

7 Nem olyanok vagytok-e előttem,

Izráel fiai, mint a kúsiták? – ezt mondja az Úr.

Nem én hoztam-e ki Izráelt Egyiptom földjéről,

a filiszteusokat Kaftórból

és az arámokat Kírből?

8 Íme, az én Istenem, az Úr

szemmel tartja a bűnös országot:

eltörlöm azt a föld színéről!

De mégsem pusztítom el egészen Jákób házát

– ezt mondja az Úr.

9 Mert íme, parancsot adok,

és megrostálom Izráel házát minden nép között

úgy, ahogyan a rostával rázogatnak,

de egy szemecske sem esik a földre.

10 Fegyver által hal meg az én népemből

minden vétkes, aki azt mondja:

Nem ér el minket,

és nem jön ránk a veszedelem.

11 Azon a napon fölállítom Dávid leomlott sátrát,

kijavítom réseit, helyreállítom omladékait,

és fölépítem, hogy olyan legyen,

mint hajdan volt.

12 Ők veszik birtokba Edóm maradékát

és mindazokat a népeket,

amelyeket az én nevemről neveznek

– ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt.

13 Íme, jönnek olyan napok

– ezt mondja az Úr –,

amikor utoléri a szántó az aratót,

a szőlőtaposó a magvetőt.

Must csorog a hegyekből,

és minden halom azt árasztja.

14 Hazahozom a fogságból népemet, Izráelt.

Fölépítik az elpusztult városokat,

és azokban fognak lakni.

Szőlőket ültetnek, és inni fogják azok borát.

Kerteket művelnek,

és enni fogják azok gyümölcsét.

15 Elültetem őket a földjükbe,

és többé nem szaggatják ki őket földjükből,

amelyet nekik adtam

– ezt mondja az Úr, a te Istened.